Áprilistól adható be a szőlőültetvény szerkezet-átalakítási kérelem

A szőlőültetvény szerkezet-átalakítás célja, hogy elősegítse a szőlő- és bortermelésnek az ágazat keresleti-kínálati viszonyaihoz történő igazítását, az ültetvények korszerűsítését és a termelők versenyképességének javítását. Az intézkedésbe a fajtaváltás és az ültetvény áttelepítése is beletartozik.

A Magyar Államkincstár 15/2018. (III. 23.) számú közleményben tették közzé a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.27.) VM rendelet alapján a 2017/2018 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” és a 2017/2018 – 2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján a 2017/2018 borpiaci évben benyújtandó „Kifizetési kérlelem” nyomtatványokat.

Mindkét esetben kizárólag a jóváhagyott egyéni tervvel rendelkező kérelmezők nyújthatnak be kérelmet, a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványokon az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben.

A részletes információk a közleményben elérhetők.