EK: kifizetési kérelmek benyújtása támogatói okirat nélkül

Felhívjuk azon támogatást igénylők figyelmét, akik a Vidékfejlesztési Program (VP) alább felsorolt intézkedései keretében beadott támogatási kérelmükre vonatkozóan még nem kapták kézhez támogatói okiratukat, hogy a 2018. évi egységes kérelem (EK) benyújtási időszakában – a még hiányzó okirat ellenére is – adják be a kifizetési kérelmi igényüket.