Fiatal gazda 2012: fennmaradó 10% lehívása – 2018

Felhívjuk a 2012. évben megnyílt EMVA – Fiatal gazda pályázaton nyertes gazdálkodók figyelmét, hogy a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente május 1. és 31. napja között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség.