Már csak 10 nap maradt a téli fagykár bejentésére

Alapesetben a kár bekövetkezésének felfedezése és bejelentése között 15 nap telhet el, ha kárenyhítésre tart igényt a gazda. Vannak azonban csak később felfedezhető károsodások is, ilyen a téli fagykár.

Főszabály szerint a mezőgazdasági káreseményt, így például a téli fagykárt és a várható hozamcsökkenés mértékét a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell bejelenteni. Lassan kialakuló károk esetén viszont, mint amilyen az aszály, belvíz, téli fagy vagy árvíz, a káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a termesztett növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik. A felhőszakadás, jégeső, vihar, tavaszi vagy őszi fagy viszont azonnal észlelhető károkat tud okozni, ezért a káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor az időjárási jelenség az adott területen bekövetkezik.

A hozamcsökkenés mértékét azonban még ekkor sem lehet pontosan megbecsülni, ezért a kárenyhítő juttatást szabályozó 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet lehetőséget ad arra, hogy legkésőbb az adott kultúra betakarítása előtt 10 nappal tegye meg bejentését a gazda. A téli fagyhatás felmérésére azonban legkésőbb április 15-ig ad türelmi időt a rendelet, az aszálykárokat pedig legkésőbb szeptember 30-ig már érzékelni és jelezni kell tudni.

Káreseménynek a 30 százalékot meghaladó hozamcsökkenést tekintik az adott kultúrában (és nem üzemi szinten). A 15 százaléknál nagyobb mértékű hozamérték-csökkenés már kompenzálásra jogosít.

A kárenyhítés mértéke legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet. Ezt az összeget csak azok kapják meg, akik a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig megfizették, és rendelkeztek mezőgazdasági biztosítással is (ennek díjához a most benyújtandó egységes kérelemben kérhetnek a gazdák támogatást). Biztosítás híján csak az említett kártérítés felét remélheti a gazda. A kárenyhítés iránti kérelmeket legkésőbb tárgyév november 30-ig lehet benyújtani.

(Forrás: Agrárszektor)