Támogatás igényelhető a madárinfluenza miatti veszteségek kompenzálásához

A támogatási kérelmeket augusztus 1. és szeptember 17. között lehet benyújtani.

Vissza nem térítendő állami támogatást igényelhet az a víziszárnyasvágási tevékenységet végző részleggel rendelkező feldolgozó vállalkozás, aki megfelel a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről szóló 16/2018. (VII. 12.) AM rendeletben meghatározott követelményeknek.

A támogatás a tárgyidőszakban fellépő víziszárnyas-alapanyag hiányából fakadó többletköltségek kompenzálására szolgál, melynek mértéke a rendelet 1. számú melléklete szerinti bruttó működési eredmény tárgyidőszakban megvalósuló csökkenés mértékének legfeljebb 50%-a.

A támogatási kérelmet a 37/2018. (VII.17.) Kincstári közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0806 számú formanyomtatványon 2018. augusztus 1. – 2018. szeptember 17. közötti időszakban kell benyújtani postai úton az alábbi címre:

Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest, Pf. 407

Fontos!
Amennyiben a borítékon a postai feladás dátuma korábbi, mint 2018. augusztus 1. vagy későbbi, mint 2018. szeptember 17., úgy a kérelmet a Kincstár visszautasítja.

Forrás: Agroinform