Módosultak a Natura 2000 támogatások szabályai

Tájékoztatjuk, hogy az EMVA támogatások Irányító Hatósága (IH) módosította a „Natura 2000 mezőgazdasági (gyep) és a Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című pályázati felhívások egyes rendelkezéseit az alábbiak szerint.