Ellenőrzések jönnek a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatással kapcsolatban

A Vidékfejlesztési Program keretében – a VP3-14.1.1-16 kódszámon – meghirdetett, „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” a részt vevő gazdálkodók számára jelentős adminisztratív és gyakorlati teendőt előíró, de tevékenységüket nagymértékben segítő pályázat.

Az ősz a gazdálkodási évben a helyszíni ellenőrzések időszakát hozta el minden állatalapú támogatás esetében, amelyeknek támogatási- vagy kifizetési kérelmeit az egységes kérelem felületen már beadták az igénylők. Így van ez a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás esetében is, azonban ezek az ellenőrzések a korábbi tapasztalatok alapján a termeléshez kötött és nemzeti anyatehéntartás-támogatás, tejhasznútehéntartás-támogatás és hízottbikatartás-támogatás ellenőrzéseket követően zajlanak csak le.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gazdálkodók ellenőrizzék nyilvántartásaikat és állatállományuk egyedi jelölését, hogy időben pótolni tudják az esetleges hiányosságokat, javítani a hibákat.

A 2018. május hónapban benyújtott kifizetési kérelmek 2017. 05. 1. és 2018. 04. 30. közötti időtartamra vonatkoznak, így a helyszínen elsősorban azokat a dokumentumokat kell bemutatni, amelyek igazolják a vállalások teljesítését a 12 hónapos gazdálkodási év során. Amennyiben nem állnak rendelkezésre hiánytalanul a telepi munkanaplóban rögzített gondozói felügyeletre, csülökápolásra, fejési technológia oktatására, takarmányozásra, vagy a legeltetés nyilvántartására alkalmas adatok, az ellenőrök megállapításai alapján a kiírásban szereplő szankciók alkalmazására kerül sor. A legnagyobb odafigyelés mellett is lehet hibákat elkövetni, így különös gondossággal érdemes áttekinteni minden szükséges dokumentumot. Az ellenőrzés kiterjed az adott időpontban a tenyészetben megtalálható állatállomány, vagy annak egy részét érintő fizikai vizsgálatra is, ezért az egyedek hiányzó füljelzőinek megrendelése és a kézhezvételt követő behelyezése nem halogatható. Amennyiben a megrendelés, igazolhatóan megtörtént, szankció alkalmazására nem kerül sor.

A nagyobb férőhely igény biztosításával kapcsolatos vizsgálatokat a Magyar Államkincstár a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által vezetett Tenyészet Információs Rendszerben nyilvántartott kapacitás adatok alapján végzi. Az elmúlt két év eseményei azt erősítik meg, hogy az érintett állattartók, vagy a velük azonos tartási helyen gazdálkodók nem kellő gondossággal jelentenek be adatváltozást, így a hibásan kitöltött űrlapok miatt előfordulhat férőhely csökkenés, mely a kifizetési kérelem elutasításához vezet. A korábbi problémákat megoldotta az irányító hatóság augusztusi közleménye, amellyel rugalmas hozzáállást tanúsítva, a hibás adatok javítását 2018. 08. 31-ig bejelentő gazdálkodók szankcionálásától eltekintett. A jövőre nézve minden gazdasági szereplőnek, állattartónak a jogszabályok és a kitöltési útmutatók, valamint egyéb közlemények ismeretében javasolható csak az adatmódosítás.

A helyszíni ellenőrzésben érintett ügyfelek kivételével a támogatási okirattal rendelkező pályázók számára még az idén megkezdi a MÁK a 2018. évi kifizetéseket.

Forrás: magro.hu