Az állatsűrűség lehet a támogathatóság mércéje: 0,71 disznó per hektár?!

Március 6-án és 7-én az európai parlamenti képviselői szavaznak a 2021-27 közötti Közös Agrárpolitikáról, ezt követően az Európai Parlament foglal állást a tervezetről áprilisban. A tagállamok a közvetlen kifizetések 30 százalékát és a vidékfejlesztési pénzek 40 százalékát kötnék zöld programokhoz. A környezetvédelmi bizottság azt javasolja, hogy korlátozzák azon állattartó gazdaságok támogatását, amelyekben az állatsűrűség átlép egy bizonyos mértéket. Nemcsak a kérődzőkről van szó!

A környezetvédelmi bizottság javaslata szerint ahhoz, hogy a termelők megtarthassák korábbi támogatási szintjüklet, hektáronként legfeljebb 0,14 juhot, vagy 0,71 sertést, vagy 1,43 tejelőtehet lehetne tartani. Az elvárás csak a sertés esetében meglepő, az is csak azért, mert hazánkban – történelmi okokból – az állattartás és a növénytermesztés sok esetben elvált egymástól, az abrakfogyasztó fajokat (a sertésen kívül a baromfiféléket) tartó gazdaságok jellemzően nem rendelkeznek ekkora termőterülettel.

„Jelenleg az Európai Uniónak nincs az állatsűrűség mértékét előíró rendelkezése. Ez a mérőszám alkalmas lenne arra, hogy az állattenyésztés két irányát megkülönböztessük egymástól, és a jövőben azt támogassuk, amelyik környezet- és állatbarátabb”

– mondta Marco Contiero a Greenpeace-től. A környzetvédő szervezet úgy véli, hogy az uniós támogatási rendszer eddig a nagyüzemi termelést preferálta, amit azzal látnak igazolni, hogy Franciaországban az így előállított sertéshús aránya a 2004-es 31%-ról 2016-ra 64%-ra nőtt, a csirkehús-termelés nagyüzemi részaránya hasonlóképpen 11%-ról 28%-ra emelkedett. (Megjegyezzük: nincs egységes európai definíciója a nagyüzemnek – agrárszektor.hu.) A tejtermelés nagygazdaságokban való koncentrációja kevésbé ment végbe Franciaországban (mindössze 2%-ról 6%-ra nőtt), amit azzal magyaráznak, hogy a termelést 2015-ig kvótarendszer szabályozta, ami egyben stabilizálta az árakat is. (Ezzel épp azt mondják ki, hogy ha egy ágazatot piaci viszonyok közé helyezünk, akkor az üzemek koncentrálódása automatikusan beindul – agrárszektor.hu)

Korántsem biztos, hogy a környezetvédelmi bizottság véleményét fogja követni az európai döntéshozatal, de az Európai Parlament február 14-én elfogadott állásfoglalásának középpontjában szintén az állatjóllét áll. A képviselők nemcsak az állatjóléti szabályok megsértése miatt követelnek szigorúbb szankciókat, hanem az állatszállítások idejét is rövidítenék.

„A termelés kezd Európa bizonyos régióba koncentrálódni. Eközben helyi vágóhidak zárnak be, az állatok szállítási ideje pedig növekszik. Vissza kell térnünk a regionális modellhez, az állatok előállítását és vágását közelebb kell vinnünk a gazdaságokhoz, továbbá ösztönöznünk kell a mobil vágóhidak létesítését”

– mondta Éric Andrie francia szocialista képviselő. Az elképzelés szép és jó, de ezeknek a folyamatoknak oka van. Hollandiában nincs elég termőterület az állatállomány felhizlalásához, ezért az értékes, ám kis helyigényű malacok előállítására specializálták magukat. Németország a sertésvágásban profi, ezért ide nagyszámú vágósertés érkezik a környező országokból. Magyaroszág abraktermelő „nagyhatalom”, kiváló adottságaink vannak a sertéshizlalásra, de a malacokat szívesen importáljuk távolabbról. Ha ezt ellehetetlenítik, akkor a hollandoknak, belgáknak nem marad más választásuk, mint letelepedni hazánkban, és itt előállítani a hízóalapanyagot. Mivel ez nemcsak állatvédelmi okokból, hanem gazdasági szempontból is racionális, látjuk is rá a példákat.

A gazdaságok specializálódását észszerűtlen mesterségesen korlátozni, márpedig az állatsűrűség földmérethez kötése ezt jelenti. Ha egy gazdaság akkor működik hatékonyabban, ha csak a tenyésztés egy bizonyos fázisára koncentrál, és ezt olyan sikeresen végzi, hogy a nyereségből a takarmány megvásárlására is futja, akkor ne kötelezzük földvásárlásra is. Az alaptakarmány előállításához szükséges méretet így is minden erejükkel igyekeznek elérni az állattartók. Azért azonban ne büntessük támogatáselvonással, ha a piacról is kénytelen vásárolni.

Forrás: agrarszektor.hu