Döntés a KAP reformról

Az agrárbizottság 2019. április 2-án kedden 27 igen 17 nem és egy tartózkodás mellett elfogadta a közös agrárpolitika reformjára vonatkozó javaslatcsomagot. A jelenlegi, második szavazás a KAP-ról a 2020 utáni a közvetlen kifizetésekkel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos új EU-szabályokra fókuszált.

A nagyobb gazdaságokhoz történő kifizetések csökkentését, a kisvállalkozások, fiatal és női gazdálkodók támogatását javasolják.

A tagállamoknak a mezőgazdasági termelőknek fizetendő közvetlen kifizetéseket 100 000 eurós szintre kell korlátozniuk, de a mezőgazdasági termelők számára lehetővé válik, hogy a mezőgazdaságból származó fizetések 50 százalékát levonják a csökkentés előtti teljes összegből. Azt is szeretnék, hogy a nemzeti közvetlen kifizetések legalább 5 százalékát a kis- és középvállalkozásokra egy speciális hektáronkénti pótlékon keresztül irányítsák.

A nemzeti közvetlen kifizetések költségvetésének legalább 2 százalékát fiatal gazdálkodóknak kell odaítélniük (az első hét évre jutó hektáronként). A fiatal gazdálkodóknak további támogatást kell nyújtani a vidékfejlesztési támogatásból. Az európai parlamenti képviselők azt is szeretnék, hogy a tagállamok a vidékfejlesztési pénzt felhasználják a nők vidéki gazdaságokban való nagyobb befogadását elősegítő konkrét intézkedésekre. A bizottság ahhoz is ragaszkodott, hogy az EU tagállamaiban a mezőgazdasági termelőknek nyújtott hektáronkénti kifizetések 2024-re az átlagos közvetlen támogatások legalább 75 százalékát, 2027-re pedig 100 százalékot érje el.

A képviselők a vidékfejlesztési költségvetés legalább 30 százalékát környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekre szánják, és nem kevesebb, mint 20 százalékát a környezetvédelmi rendszereknek nyújtott közvetlen kifizetéseknek. Az önkéntes környezetvédelmi rendszereknek nemcsak a környezetet, hanem az állatjólétet is támogatniuk kell.

Stratégiai terv, hogy az Agrárbizottság a saját nemzeti stratégiákon alapuló és a tagállamok kívánságainak megfelelő és az Európai Bizottság által elfogadott új támogatási modellt egy évvel 2022-re kéne csúsztatni, hogy a tagállamoknak több időt biztosítsanak az átállásra.

A bizottsági javaslatokról várhatóan május 23-26. után már az új összetételű Európai Parlament szavazhat. Amennyiben ezt nem fogadják el akkor a Bizottságnak egy újabb javaslatot kell kidolgoznia.

Forrás: europarl.europa.eu