Integrált növényvédelmi alapelvek: ellenőrzési gyakorlatok

Számos támogatás (pl. SAPS, zöldítés) igénybevételének egyik alapfeltétele az ún. Kölcsönös megfeleltetés (KM) szabályainak betartása. Mind a KM, mind pedig az Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés (AKG) előírásai szerint a támogatást igénylőnek be kell tartania az integrált növényvédelem jogszabályba foglalt általános elveit, melyeket az AKG-ban részt vevő gazdálkodóknál kiemelten ellenőriz a Magyar Államkincstár, szakmai szervezet bevonásával.