Útmutató az öntözési közösségek létrehozásához

Mint ismert, az előző év végén kihirdetésre került az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény, miáltal új eljárások és lehetőségek kerültek bevezetésre az öntözési tevékenység elterjesztése érdekében.
Ehhez kapcsolódóan a nyáron lépett hatályba az öntözési szolgalom alapításának, az öntözési közösségek elismerésének és ellenőrzésének, valamint a környezeti körzeti tervek jóváhagyásának részletszabályait megállapító végrehajtási rendelet.

Ezek alapján – az öntözéses gazdálkodás folytatása érdekében – a vízilétesítmény vízjogi engedélyese öntözési szolgalomra jogosult, amelyre alapozottan a szolgáló ingatlan tulajdonosa, használója köteles tűrni (ha a rendeltetésszerű használatot nem zárja ki), hogy az ingatlanán az öntözést szolgáló vonalas vízilétesítményt létesítsen és üzemeltessen, az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezze, illetve az öntözőberendezést átvezesse. Ellentételezésként a szolgáló ingatlan tulajdonosát a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg.

Az új törvény bevezette továbbá az öntözési közösségek kategóriáját is. Öntözési közösségként olyan gazdasági társaság vagy szövetkezet ismerhető el, amelynek tagjai az öntözési körzet területén található földrészlet használati jogával rendelkező mezőgazdasági termelők, és megfelelnek a következő feltételeknek: