A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok utáni kártalanítási szabályok

A nyár folyamán lépett hatályba a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezését szabályozó törvény. (A törvényről bővebben 2020. június 23-i hírszolgáltatásunkban olvashat.)
Ez alapján azon földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartás szerint termelőszövetkezeti földhasználati jog van bejegyezve – függetlenül attól, hogy az mely földalapba került kijelölésre vagy nem került egyik földalapba sem kijelölésre –, 2021. január 1-jén a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerül (néhány speciális esetet kivéve).