Jó lesz figyelni! Elektronikussá vált több hatósági eljárás ügyintézése!

2022. január 1-től elektronikussá vált valamennyi hatósági eljárás a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél. Az ügyfelek KAÜ azonosítást követően férhetnek hozzá az ügyintézési lehetőségekhez.

A VIZEK  (Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer)  célja a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos fenntartói, hatósági, vízgazdálkodási,  adózási és kutatási-statisztikai feladatok elektronikus ügyintézési lehetőségeinek bővítése.

A komplex informatikai rendszer 2020. január elsejével kezdte el éles működését és a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokat támogatja.

Ennek keretében megvalósult:

 • az elektronikus nyilvántartás, elektronikus vízkönyvek ( ez magában foglalja a vízi munkákkal, a vízi létesítményekkel, és a vízhasználatokkal összefüggő kötelezettségeket és jogokat )
 • az elektronikus vízjogi engedélyezés ( ez biztosítja a szakmai megalapozást, elektronikusan támogatja az adminisztratív feladatok elvégzését, ide tartozik az engedélykérelmek beadása, az engedélyek kiadása és az engedélyek nyilvántartása)
 • az elektronikus bírság-nyilvántartási és folyamatszervezési rendszer (lehetővé teszi a hatósági szemlék és ellenőrzések során kiszabott bírságokkal kapcsolatos feladatok teljes nyomon követését – a kiszabástól egészen a befizetésig)
 • az elektronikus vízkészletjárulék bevallás (itt van lehetőség az ügyfélkapuhoz történő csatlakoztatásra,  illetve a meghatározott járulékokkal  és a jogszabályi változásokkal kapcsolatos feladatok nyomon követésére – a kiszabástól a befizetésig)
 • szakhatósági munkafolyamatokat támogató elektronikus modul kialakítása;
 • a Vízügyi Igazgatóságok és az Országos Vízügyi Főigazgatóság ügyiratkövető rendszereinek és a VIZEK rendszernek az összerendelése
 • Itt intézze a vízjogi ügyeit elektronikusan!

A  rendszer továbbfejlesztésének köszönhetően valamennyi hatósági eljárás elektronikussá vált

A rendszer továbbfejlesztésének eredményeként 2022. január elsejével a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokon túlmenően valamennyi hatósági eljárás elektronikussá vált  a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél. A természetes személyek számára meghagyták a papíralapú eljárás választásának lehetőségét is.

 • Az Integrált Hatósági Ügyviteli Rendszer ezentúl kiterjed a piacfelügyelet, a tűzvédelem,  a veszélyes áruszállítás,  a veszélyes üzemek,  a nukleárisbaleset-elhárítás, a kritikus infrastruktúra védelem – a létfontosságú rendszerek és létesítményvédelem,   a polgárvédelem engedélyezési és hatósági ellenőrzési folyamataira.
 • Az új szakrendszer az ügyfelek részére országosan biztosítja az egységes, szabványos eljárásokat, az egykapus ügyintézési rendszert, az egyszerűsített eljárási folyamatokat, az egyszerűsített fizetési kötelezettségek teljesítését, ezáltal a hatékonyabb  és gyorsabb hatósági ügyintézést.
 • Fontos, hogy 2022. január elsejétől az  ügyfelek a KAÜ azonosítást követően férhetnek hozzá az ügyintézési lehetőségekhez.
 • Itt intézze a hivatásos katasztrófavédelmi szervhez tartozó hatósági ügyeit elektronikusan és/vagy e-papíron!
Az ügyintézés gyorsabb és hatékonyabb lesz a vízi munkákkal, a vízi létesítményekkel és a vízhasználatokkal összefüggő kötelezettségek teljesítése során is – fotó: pixabay.com

Forrás: agroinform.hu