Drónos permetezés: végre itt van a várva várt rendelet!

A Magyar Közlönyben megjelentek a részletek, hatalmas akadály gördül most el a drónos permetezés elől.

Megjelent a Magyar Közlönyben a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet, amely többek között a pilóta nélküli légijárművel történő mezőgazdasági repülésekről is rendelkezik.

Legfontosabb információk:

Engedélyezés és bejelentés

  • Drónnal végzett mezőgazdasági repülést csak olyan személy folytathat, aki szerepel a „mezőgazdasági pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartásban”. Ebbe a nyilvántartásba csak az a személy kerülhet be, aki a NÉBIH által kijelölt szervezetnél pilóta nélküli légijárműves növényvédelmi alapképzést végzett.
  • Légi permetezés kijuttatási terv alapján lehetséges (ez eddig is így volt). A kijuttatási tervet a tervezett első légi permetezés megkezdése előtt minimum 30 nappal a megyei kormányhivatalnak kell benyújtani.
  • A permetezést legkésőbb az azt megelőző munkanapon délelőtt 9 óráig be kell jelenteni a kormányhivatalnak. A bejelentésnek tartalmaznia kell az UAS üzembentartó LUC vagy a műveleti engedélyének számát is.
  • Kizárólag olyan növényvédő szer és növényvédő hatás juttatható ki, amely pilóta nélküli légijárművel való kijuttatásra engedélyeztek.

Előírások a tevékenységre vonatkozóan

  • Teljes mértékben tömítetten lezárható, különálló és legalább 15 dm3 térfogatú tartályt vagy edényt kell biztosítani a permetlétartály ürítését követően a tartályban maradt teljes visszamaradó mennyiségnek a hígításához, a permetező felépítmény teljes körű és alapos tisztításához, továbbá a kezelő személy vagy személyek tisztálkodásához.
  • Ha a növényvédő szer engedélyokirata nem tartalmaz légi permetezésre vonatkozó védőtávolságokat a kezelésre nem szánt területek vonatkozásában, az engedélyokiratban a földi kijuttatásra meghatározott védőtávolságok kétszeresét, de legalább 20 méter védőtávolságot kell alkalmazni.
  • Ha a termésnövelő anyag vagy növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék engedélyokirata nem tartalmaz légi kijuttatásra vonatkozó védőtávolságot, akkor a lakott területrésztől és a felszíni vizektől legalább 20 méteres védőtávolságot kell tartani.
  • A repülési útvonal nem vezethet át lakott területrész, állattartó terület, felszíni víz, vízkivételi mű, vízbázis védőterülete, települési szennyvíztisztító telep, fokozottan védett természeti terület, erdőrezervátum vagy bioszféra rezervátum magterülete felett.

A rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.

További kérdések merülnek fel a növényvédő szerek engedélyokiratában a drónos permetezésre vonatkozó alkalmazási előírások és a gépek típusminősítése kapcsán. Hamarosan további részletekkel jelentkezünk.

Forrás: agroinform.hu

Indexkép: Envato