Újra elérhető az ÁTK, február 28-tól benyújthatóak a pályázatok

Röviden és tömören, itt vannak az információk: Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (VP2-4.1.1.-20) felhívás.

Önállóan támogatható tevékenységek

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint:

1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése
2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése
3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
4. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése
5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Projekt-előkészítés, mérnöki feladatok, projektmenedzsment, egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

Önállóan nem, csak valamely, a Felhívás 3.1.1. A) pontjában szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a) A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását.

b) Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása.

c) Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. (5. számú szakmai melléklet szerint)

d) A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: hígtrágya injektáló), a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével (Rakodógépek beszerzése az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése alatt támogatott az a) pont szerint).

e) Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése az alábbi célterületi bontás szerint:
1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése
2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése
3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
4. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése
5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

f) Új állattartó telep létesítése kapcsán (kizárólag zöldmezős beruházás esetén) trágyatároló építése.

g) Termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenységek.

Fontos! A felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozások figyelembevétele szükséges.

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
Az ÁTK pályázat következő benyújtási szakasza: 2022. február 28. – 2022. március 16. – Fotó: Envato

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Ötödik szakasz: 2022. február 28. – 2022. március 16.
Hatodik szakasz: 2022. március 17. – 2022. március 31

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében minimum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében minimum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek tekintetében minimum 5 millió Ft, és az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

Forrás: agroinform.hu