Gazdaságátadás, haszonbérlet-átruházás: kerüld el a buktatókat!

Tavaly év végén fogadták el és hirdették ki az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvényt.

Igaz, hogy a jogszabály majd csak jövőre, 2023. január 1-jén lép hatályba, de a jelentősége miatt érdemes minél hamarabb tisztában lenni a részleteivel a mezőgazdaságban dolgozó, gazdálkodással foglalkozóknak.

A jogalkotói indoka a törvény megalkotásának az volt, hogy a mezőgazdaságban szükséges generációváltást könnyebbé kell tenni annak érdekében, hogy a gazdaságok ne szűnjenek meg, hanem minél többen válasszák ezt a megélhetést, ezzel biztosítva a magyar élelmiszertermelés zökkenőmentes működését.

Az agrárgazdaság átruházására vonatkozó szerződés önálló, külön szerződési formaként vezetik be

A Magyar Közlöny 2021. év 235. számában található a törvény szövege (11346-11355 oldal), amelyben a fontos fogalmak tisztázása mellett megtalálható a gazdaságátadási szerződéssel kapcsolatos minden tudnivaló.

Gazdaságátadó, gazdaságátvevő

A törvény hatálya a mezőgazdasági őstermelő és a mező-, erdőgazdasági tevékenységet és kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó gazdaságának átadására terjed ki, – a gazdaságátvevő és gazdaságátadó is csak a törvényi feltételeknek megfelelő személy lehet.

A gazdaságátadó esetében fontos feltétel, hogy az mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó lehet, és az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül eléri. Gazdaságátvevő esetében is van életkori korlát  meghatározva, amely szerint a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabbnak kell lennie, de az 50. életévét nem elérő egyéni vállalkozó lehet, aki az átadóval hozzátartozói láncolatban, vagy legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony lehet a vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, a bedolgozói munkaviszony,  valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység.

Természetesen mindezeken túl mind az átadónak, mind az átvevőnek mezőgazdasági őstermelőnek vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató személynek kell lennie.

A gazdaságátadási szerződést 2023. január 1-től lehet majd kötni, amivel egyetlen megállapodás megkötésével a teljes gazdaságot át lehet adni.

Hatósági engedélyek átszállása

A törvény szerint a gazdaságátadási szerződéssel az átvevő minden, a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyben az átadó helyébe lép. Fontos tudni, hogy ha elfelejtünk feltüntetni egy tevékenységet vagy egy engedélyt gazdaságátadási szerződésben, az nem száll majd át az átvevőre!

Követelmény, hogy az engedély kiadásához szükséges feltételeknek az átvevőnek is meg kell felelnie, amennyiben pedig a hatósági engedélyhez képesítési követelmények vannak előírva, akkor csak a képzettség megléte esetén módosítják majd a hatósági engedélyt.

A haszonbérleti jog átadása

A gazdaság átvevője a haszonbérleti szerződésben „szerződésátruházás” jogcímén automatikusan az átadó helyébe lép.

A korábbi lehetőségekkel ellentétben itt teljes alanycsere történik, ami az eredeti szerződés lejártakor előhaszonbérleti jogot is keletkeztet, sőt az alanycseréhez még a tulajdonos beleegyezése sem lesz szükséges.

Lényeges, hogy ettől még változatlanul megmarad az eredeti haszonbérleti szerződés többi feltétele, csak annyi eltéréssel, hogy a bérlői pozícióval járó kötelezettségeket már az átvevőnek kell teljesítenie.

Pályázatok, támogatások átadása

A gazdaságátadási szerződés megkötése esetén a támogatási jogviszonyokban az átvevő az átadó általános jogutódjának minősül.

Fontos, hogy a pályázati feltételeknek az átvevőnek meg kell felelnie, ezt a hatóságnak külön vizsgálnia is kell majd.

Ha az átvevő valamilyen oknál fogva nem felel meg a támogatás jogosultsági és tartalmi feltételeinek, akkor a támogatási jogviszonyt meg kell szüntetni, de úgy, hogy az átadó mentesül a támogatás visszafizetésének kötelezettsége alól.

További részletek a Magyar Közlönyben.

Forrás: agroinform.hu