Választás! Több mint 360 helyszínen lehet voksolni az agrárkamarai választásokon

A NAK minden választásra jogosult tag számára kijelölte a tagnyilvántartásban szereplő lakóhelyéhez legközelebbi szavazóközpontot.

Annak érdekében, hogy a kamarai tagok minél könnyebben élhessenek szavazati jogukkal a 2022. május 20-án esedékes agrárkamarai választásokon, az 5 évvel ezelőtti 248-ról közel másfélszeresésre, 361-re növeli a szavazási központok számát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A tagok a NAK portálján is tájékozódhatnak

A választási jogosultságról és a szavazás helyéről a tagok a NAK portálján tájékozódhatnak, illetve rövidesen postai úton választási értesítőt is kapnak.

A tagoknak lehetőségük van arra, hogy a számukra – a lakóhelyük vagy telephelyük alapján – kijelölt szavazóközpontot az adott megyén belül módosítsák, és egy másik szavazóhelyen voksoljanak.

Az a cél, hogy a tagjok közül minél többen éljenek szavazati jogukkal

A legutóbbi, 2017. évi agrárkamarai választások alkalmával a kamarai tagok országszerte 248 szavazási központban adhatták le voksukat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) célja, hogy tagjai közül minél többen éljenek szavazati jogukkal, ezért az 5 évvel ezelőttihez képest közel másfélszer annyi, 361 helyszínen szavazhatnak a választásra jogosult kamarai tagok a 2022. május 20-ára kitűzött agrárkamarai választásokon.

A szavazáson a NAK pártoló és tiszteletbeli tagjain kívül valamennyi kamarai tag voksolhat az Országos Kamarai Választási Bizottság által nyilvántartásba vett megyei küldöttjelölti listákra, így a jogosultak száma mintegy 400 ezerre tehető.

A tagok kérvényezhetik, hogy ugyanazon megyén belül, de más szavazókörben adhassák le szavazatukat

A NAK minden választásra jogosult tag számára kijelölte a tagnyilvántartásban szereplő lakóhelyéhez vagy telephelyéhez legközelebbi szavazóközpontot. A választási jogosultságról, illetve a szavazás helyéről a tagok a Kamara portálján (https://www.nak.hu/valasztas-2022) tájékozódhatnak, illetve rövidesen postai úton választási értesítőt is kapnak.

A kamarai tagoknak lehetőségük van arra, hogy ugyanazon megyén belül, de más szavazókörben adhassák le szavazatukat. Az átjelentkezést kérvényezhetik elektronikusan (https://www.nak.hu/valasztas-2022/valasztas-2022-urlap), illetve postai úton, az ehhez szükséges formanyomtatványt kitöltve, amely megtalálható a NAK portálján (természetes személyek részére, nem természetes személyek részére), vagy kérhető bármelyik falugazdász irodában.

A kitöltött formanyomtatványt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara postacímére (1519 Budapest, Pf.: 285.) vagy a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre kell az érintetteknek eljuttatniuk. A kérelemnek legkésőbb 2022. május 11-én éjfélig kell beérkeznie a Kamarához.

Az agrárkamarai választásokkal kapcsolatos bővebb információk a NAK portálján érhetők el: https://www.nak.hu/kamara/kamarai-valasztas-2022.

Forrás: agroinform.hu