Akkor is kell a hatóság jóváhagyása, ha kivásároljuk a tulajdonostársakat az osztatlan közös tulajdonból

2022. július 1. napjától változott a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Fftv.) 36. § (1) bekezdésében szabályozott hatósági jóváhagyáshoz nem kötött szerződések köre. A közelmúltban bevezetett módosítással kikerült a jóváhagyásmentes tulajdonszerzések köréből az az eset, amikor az egyik tulajdonostárs szerzi meg a többi tulajdonostárs tulajdoni illetőségét úgy, hogy egyúttal meg is szűnik az osztatlan közös tulajdon. A gyakorlatban ez többnyire akkor fordul elő, amikor az egyik tulajdonostárs „kivásárolja a többieket.”

Az ilyen szerződéseket ez idáig nem kellett megküldeni a mezőgazdasági igazgatási szervnek jóváhagyásra, hanem egyből be lehetett nyújtani az ingatlanügyi hatósághoz a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmet. A jövőben már nem lehet automatikusan kezdeményezni a tulajdonosváltozás átvezetését az ingatlan-nyilvántartásba, hanem minden esetben – csakúgy, mint egyébként is a föld adásvétele esetén – a felek aláírásától számított 8 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv részére meg kell küldeni jóváhagyás céljából a szerződést.

Ezt egészíti ki az a módosítás is, mely a Fftv. 20. § b) pontját érinti, mégpedig amikor az osztatlan közös tulajdon megszüntetését eredményezi az ügylet, ezentúl már nem elegendő pusztán tulajdonostársnak lenni ahhoz, hogy mások ne tudjanak elővásárlási jogukkal élni, hanem új elvárás, hogy már 3 éve a föld társtulajdonosa legyen a teljes ingatlant megszerző fél. A módosítás hivatalos indokolása úgy szól, hogy „a visszaélések megelőzése érdekében csak abban az esetben nem gyakorolható az ügylet vonatkozásában elővásárlási jog, ha olyan tulajdonostárs vásárolja ki a tulajdonostársai tulajdoni hányadát, aki legalább három éve tulajdoni illetőséggel bír az adott ingatlanban”.

Fentiekből következik, hogy abban az esetben amikor a vevő, „akinek kezén egyesül a föld” még nem tulajdonostárs 3 éve, akkor az ilyen szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv előzetes, ún. közzétételre való alkalmassági vizsgálata után, a jegyző hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.  Ez azért is szükséges, mert az ilyen szerződés esetén, amikor a vevő még csak rövid ideje társtulajdonos, biztosítani kell az elővásárlóknak, hogy megismerjék az ügyletet és esetlegesen elfogadó nyilatkozatot tegyenek.

Forrás: NAK/ dr. Farkas Diana