Átmeneti dohánytámogatás: vis maior esetek bejelentése

A Magyar Államkincstár közleménye alapján tájékoztatjuk az érintett termelőket, hogy (mivel idén nem a szokásos módon és jogcímen, illetve nem az egységes kérelem keretében zajlott a támogatás igénylése) az esetleges, átmeneti dohánytámogatást érintő vis maior helyzetek esetén ügyelni kell azok megfelelő felületen történő bejelentésére az alábbiak szerint.