Jár a kedvezmény a haszonbérfizetésre aszálykár esetén – soroljuk a feltételeket

Amennyiben a haszonbérlő vis maior miatt legalább 30%-os hozamcsökkenést szenved, arra az évre őt haszonbérmérséklés illeti meg.

Fontos, hogy a kedvezmény csak azt a haszonbérlőt illeti meg, aki legalább a helyben szokásos mértékű, de legalább 2500 Ft/AK/év bérleti díjat fizet a szerződés alapján. Lényeges az is, hogy a haszonbér mérséklését a fenti feltételek fennállása esetén a felek nem zárhatják ki, de annak érvényesítését a bérlőnek kell kezdeményeznie.

Mekkora kedvezmény vehető igénybe?

Legfeljebb a hozamértékcsökkenés arányában mentesülhetünk a bérleti díjfizetés alól. A mérséklés igénybevételéhez a terméshozam csökkenése szükséges (pl. a termés 50%-a kiesett), de az, hogy mennyivel kell kevesebbet fizetni, az már a hozamértékcsökkenéshez kapcsolódik: az előző évekhez képest mennyivel kevesebb bevételt hozott a terület. Miként az aszálykár esetén, itt is legalább 30%-os terméskiesés után lehet igényelni.

Mi a helyzet, ha terményben fizetik a bérleti díjat?

A jogszabály ilyen esetben is lehetővé a bérleti díj mérséklését, ahhoz pedig, hogy milyen összeggel kell mérsékelni, a termény piaci értékét kell figyelembe venni.

Milyen igazolás szükséges a hozamcsökkenés bizonyításához?

A kárenyhítéshez hasonlóan a bérleti díj csökkentéséhez is a kormányhivatal igazolása szükséges a hozamcsökkenésről. A haszonbérlő a haszonbérfizetési kedvezmény igénybevételét és mértékét a kiállított hatósági döntés kézhezvételét követő 8 napon belül, írásban köteles közölni a haszonbérbeadóval.

Jogszabályi hely: 2013. évi CCXII. törvény 63. §

Az indexkép forrása: Mészáros Bea

Forrás: agroinform.hu