Újabb fontos információk az agrár hitelmoratóriumról

Állásfoglalást adott ki a Magyar Nemzeti Bank.

hitelmoratóriumban való részvétel lehetőségét 2022 szeptemberétől 2023. év végéig tette lehetővé az agrárvállalkozások számára az Aszály Veszélyhelyzeti Operatív Törzs, ezzel is mérsékelni kívánva a rendkívüli aszály következményeit. A gazdálkodók maguk dönthetnek arról, hogy terheik mérséklése érdekében élnek-e hiteleik esetében a fizetési moratórium igénybevételével.

Hétfőn a Magyar Nemzeti Bank (MNB) körlevelet adott ki a hitelintézeteknek a moratórium alatt lévő ügyfelek nemteljesítése, az átstrukturálás megállapítása, a várható veszteségek becslésén alapuló besorolása és a banki értékvesztés elszámolása kapcsán követendő eljárásokról.

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok és pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások fizetési stopjának 2022 júniusi meghosszabbítása (Moratórium 4.) és az idén augusztusi agrár törlesztési moratórium életbe lépte nyomán a jegybank megújította a fizetési moratóriumban lévő ügyfelek kitettségeinek kezeléséről szóló vezetői körlevelét.

Ennek alapján a jegybank:

  • A Moratórium 4. alapján érintett hiteleknél – a pénzügyi rendszer stabilitása, biztonsága érdekében – következetes, az eddiginél szigorúbb megközelítést vár el a piaci szereplőktől.
  • Az agrár hitelmoratóriumba újonnan belépők (azaz a fizetés felfüggesztését tekintve nem jelentős időszakkal rendelkezők) esetében nem teszi kötelezővé az egyéb moratóriumos ügyleteknél elvárt szigorúbb előírások alkalmazását, ami egyúttal kedvező hatással lehet az érintett agrárvállalkozások hosszútávú hitelképességének megőrzésére is.

A körlevél viszont nem módosítja a nemteljesítésre vonatkozó eddigi elvárásokat, az átstrukturálás kapcsán viszont megszüntet egyes, a Moratórium 4-ben lévő hitelügyletekre vonatkozó kivételszabályokat.

Agrár moratóriumhoz kötődő hitelek kezelése

Az Agrár moratóriumhoz kötődő hiteleket (ha az adott ügyfelek nem vettek részt a Moratórium 3-ban és/vagy 4-ben) nem kell automatikusan átstrukturáltnak tekinteni, az átsorolás szükségességéről a hitelintézeteknek lehetőségük van egyedileg, az ügylet és az ügyfél minősítése alapján dönteni.

Az Agrár moratóriumban való részvétel miatti kényszerű átstrukturálást nem szükséges nemteljesítési esemény bekövetkezéseként értékelni akkor sem, ha az uniós banki tőkekövetelmény-rendelet /CRR/, illetve egy MNB-ajánlás szerint egyéb hasonló esetben legalább 1 százaléknyi pénzügyi kötelezettség-csökkenés átstrukturálással járna, amennyiben az átstrukturált kategóriába sorolásra kizárólag csak a moratórium ténye miatt kerül sor.

Míg a Moratórium 4-el érintett egyéb ügyletek legalább stage 2-be, vállalati kitettségek esetén jó gyakorlatként pedig stage 3 kategóriába sorolandók a továbbiakban, az Agrár moratóriumban lévő (korábbi fizetési stop-ok kapcsán nem érintett) hitelügyletek esetében a hitelintézeteknek lehetőségük lesz az ügyleteket egyedileg megvizsgálni és a nemzetközi pénzügyi beszámolási sztenderdek (IFRS) szerint általuk indokolnak tartott stage fokozatba besorolni.

Az értékvesztési szintek meghatározásánál a Moratórium 4-ben érintett hitelügyleteknél a pénzügyi intézményeknek a továbbiakban – az eddigi, a bázisidőszakhoz viszonyított, egységes értékvesztés-fedezettségi elvárás helyett – saját értékvesztés-képzési gyakorlatuknak megfelelően kell eljárniuk. Kerülni kell a technikai jellegű, értékvesztési szint emeléssel nem járó stage átsorolásokat.

Az MNB a moratóriumos ügyletek kapcsán konzervatív megközelítést kezdeményez, míg a fizetési stop-rendszerébe újonnan belépő agrármoratóriumos ügyfeleknél a hosszabb ideje moratóriumban lévő ügyletekhez képest enyhébb előírások betartását várja el. Ez segítheti az agrárvállalkozások hitelfelvételi képességének fenntartását.

Az Agrárminisztérium közleményben reagált a MNB által kiadott azon állásfoglalásra. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tájékoztató külön útmutatást ad a korábbi hitelmoratóriumokban részt nem vett, most viszont az agrármoratóriumba belépő, azaz hiteltörlesztésüket felfüggesztő banki ügyfelek számára, és enyhébb előírások betartását várja el a bankoktól.

Kiemelik, hogy a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bankoknak egyáltalán nem kell automatikusan és kényszerű módon rontani a korábbi moratóriumokban részt nem vett gazdálkodók és agrármoratóriumhoz kötődő hiteleik besorolását, nem kell a hiteltörlesztés felfüggesztését nemteljesítési esemény bekövetkezéseként értékelni. Lehetőségük van egyedileg, az ügylet és az ügyfél minősítése alapján dönteni az egyes hitelek átsorolásának szükségességéről, enyhébb kritériumok alapján minősíteni azokat.

Ez az állásfoglalás hozzájárul az agrárvállalkozások hitelképességének fenntartásához. Az Agrárminisztérium bízik abban, hogy a bankpiaci szereplők a lehető legrugalmasabban állnak ezekhez az ügyfelekhez, hiszen az ország élelmiszerbiztonsága múlik a gazdálkodók talpon maradásán – hangsúlyozzák.

 Fotó: Pxfuel

Forrás: agroinform.hu