Az őstermelők vajon tudnak ezekről a szabályokról?

Őstermelők családi gazdasága: lehet-e földje az ŐCSG-nek, hogyan lehet kilépni, és mi a menete a hitelfelvételnek? Mutatjuk a válaszokat.

Lehet-e földje az ŐCSG-nek?

Jogi értelemben nem lehet földhasználó, mivel nincs jogalanyisága az ŐCSG-nek. Annak ellenére is igaz ez, hogy a törvény a földek „rendelkezésre bocsátását” írja elő az ŐCSG szerződésben.

A rendelkezésre bocsátás ugyanis nem földforgalmi értelemben történik, ettől nem változik meg a földhasználó személye és a használat jogcíme sem.

Arra természetesen van lehetőség, hogy a területalapú támogatásokat az ŐCSG képviselője igényelje a tagok nevében is, ezt a törvény is lehetővé teszi.

A jogszabály erre vonatkozó pontja: 2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bekezdés b) pont

Felvehet-e hitelt az ŐCSG?

Az agrárhiteleknél általában figyelembe veszik az ŐCSG státuszt. Az Agrár Széchenyi Kártyánál például ŐCSG esetén csak a képviselő jogosult a hiteligénylést benyújtani, de a hitelbírálatnál már az ŐCSG teljes bevételét figyelembe veszik.

A szerződést azonban, mivel az ŐCSG nem rendelkezik jogalanyiságal, nem az ŐCSG köti, hanem annak képviselője a saját nevében.

Szintén lényeges, hogy a hiteljogviszony kétrejöttéhezt valamennyi nagykorú ŐCSG tag kezességvállalása szükséges.

További részletek az Agrár Széchenyi Kártya üzletszabályzatában.

ŐCSG-ből való kilépés esetén hogyan kell elszámolni egymással?

Mivel az ŐCSG önálló vagyonnal nem rendelkezhet, így nem is keletkezhet olyan vagyon, melyet fel kellene osztani egy tag kilépése esetén.

Ahogy a földek és egyéb termelési eszközök is a tagok tulajdonában és használatában maradnak, úgy az ŐCSG fennállása alatt szerzett vagyont sem lehet megosztani, hiszen azt nem az ŐCSG szerzi, hanem az egyes tagok.

Ez igaz az elnyert támogatásokra is (hiszen a kedvezményezett ott is a tag, nem pedig az ŐCSG).

Az ŐCSG által megtermelt nyereség felosztásáról vagy a veszteség viseléséről az ŐCSG szerződésben állapodhatnak meg a tagok, ha viszont erre nem térnek ki a szerződésben, úgy az egyenlő arányban illeti meg őket.

Mi történik, ha a képviselő lép ki az ŐCSG-ből?

Ilyenkor a kilépés bejelentésével egyidejűleg meg kell jelölni az új képviselő személyét is, de arra figyelni kell, hogy az új képviselő tekintetében is meg kell lennie a hozzátartozói láncolatnak.

A jogszabály erre vonatkozó pontja: 2020. évi CXXIII. törvény 9-10. §

Forrás: agroinform.hu