Interaktív innováció: Egy EIP-Agri Operatív Csoport elemzése – Külföldi tanácsadók keresztlátogatása Győrben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) konzorciumi partnerként immár három éve aktív tagja az i2connect H2020-as nemzetközi projektnek.

A projekt a meglévő tanácsadói hálózatokra és megvalósult sikertörténetekre építkezve szólítja meg az agrártanácsadókat olyan szemlélettel, amelyben az innováció alulról jövő kezdeményezés. A konzorcium kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a tanácsadók a jövőben minél több EIP-AGRI (Európai Innovációs Partnerség) projektet kezdeményezzenek, illetve vegyenek részt ilyenekben nemzeti- és nemzetközi szinten.

Ennek keretében nyolc tanácsadó öt országból (Hollandia, Franciaország, Spanyolország, Lettország, Belgium) látogatott el Magyarországra, az i2connect projekt cross-visit (keresztlátogatás) keretében 2022. novemberében. A cél az volt, hogy a tanácsadók a gyakorlatban megtanulják azonosítani, ill. elemezni az interaktív innovációs folyamatokat egy magyar EIP-AGRI operatív csoport működésén keresztül.

Fotó: NAK, saját készítés

A „csillagfürtös álom” elnevezésű operatív csoport célja a különböző termőterületeken termesztett édes csillagfürt alternatív fehérjeforrásként való felhasználása, ill. gazdaságosságának vizsgálata a sertéstakarmányozásban. A csoport egy tanácsadóból, egy kutatóközpontból, egy takarmányozási vállalatból és több mezőgazdasági termelőből áll. Az egyik termelő az i2connect keresztlátogatás keretében látta vendégül a külföldi tanácsadókat, és megosztotta velük a projektben szerzett tapasztalatait.

 A csoportban résztvevő partnerek megállapították, hogy a csillagfürt terméshozamát jelentősen meghatározzák az agroökológiai körülmények. A vegetatív fejlődés során a talaj minősége a legmeghatározóbb tényező. A közösen létrehozott fejlesztések és innovációk hazai és nemzetközi szintű megosztásával a gazdálkodók kapcsolatrendszere bővül, ami a fejlesztés másodlagos terméke.

A keresztlátogatások során történő tapasztalatcsere és a speciális elemzési módszerek alkalmazása lehetővé teszi a különböző európai országok eredményeinek megismerését. Ez minden résztvevő számára lehetővé teszi a folyamatos fejlődést és a közös tanulást.

A keresztlátogatásról készült kisfilm elérhető itt.

Forrás: nak.hu