Összegezték a földárakat, egy hektárért átlagosan már 2 millió forint felett kell fizetni

A korábbi évekhez hasonló mértékben, 11 százalékkal drágult 2022-ben a termőföld hektáronkénti átlagára. Ezzel átlépte a 2 millió forintos határt. A termőföld hektáronkénti piaci átlagára 2022-ben 2,186 millió forintig emelkedett, ami jelentős drágulás az előző évhez képest (1,969 M Ft/ha). A szántók átlagára 2,33 millió forintra nőtt, ami 11,1 százalékos emelkedés az előző évhez viszonyítva. A szántók haszonbérleti díja tavaly átlagosan 86 564 forint volt. A termőföldek piaci forgalma az előző évhez képest 27 százalékkal esett vissza.

Az Agrotax Kft. éves, 2023-as földpiaci elemzésébe adattisztítás után 14742 értékesített föld (2021: 20209 darab) adatai kerültek be, összesen 22943 (2021-ben 30597) hektárnyi földterület. Az adatok szerint tavaly az előző évhez képest 27 százalékkal esett vissza a piaci forgalom, valamint mintegy 25 százalékkal csökkent az értékesített földterületek átlagos mérete is. Az elemzés adatbázisába nem kerültek bele az osztatlan közös tulajdon megszüntetése során megvalósult tranzakciók, illetve a bekebelezések számai, mivel azok – a szűk tulajdonosi körön kívül – piaci értelemben nem forgalomképesek, közzétételre nem kötelezettek.

Az országos átlagárak

A 2022-es évben a termőföldek átlagosan 2 millió forint felett, 2,186 millió forint hektáronkénti áron cseréltek gazdát, ami 11 százalékos drágulás az előző évihez képest (1,969 MFt/ha). A legmagasabb átlagár továbbra is Közép-Magyarországon (2,8 MFt/ha) volt, de 2 millió forint feletti átlagárak jellemezték az Alföldet, valamint Közép-Dunántúlt is. A legalacsonyabb átlagár (1,683 MFt/ha) Észak-Magyarországon alakult ki. A tranzakciók többsége (68,2%, 14 ezer ha) szántóterületre vonatkozott. A második legnagyobb forgalma – mind nagyságban, mind tranzakciószámban – az erdőnek volt, és ezt követte a gyep-rét-legelő, majd a gyümölcsösök és szőlők.

Nem volt meglepő, hogy a termőföld átlagára tavaly átlépte a 2 millió forintos újabb lélektani határt, ugyanis a legkelendőbb művelési ág, a szántóföld hektáronkénti ára már 2021-ben átlépte ezt az értékhatárt. Ugyanakkor szembeötlő, hogy a piaci forgalom visszaesett. Erre magyarázat lehet az egyre szűkülő kínálat, a növekvő, relatív magas földár, de az is, hogy a földforgalom részben áthelyeződött az osztatlan közös tulajdonú földek megosztásának területére – nyilatkozta Sáhó László, az Agrotax Kft. ügyvezetője.

A magyar szántók helyzete

Tavaly a szántóföldek hektáronkénti átlagára már elérte a 2,33 millió forintot, ami az előző évihez képest 11,1 százalékos növekedés (2,097 MFt/ha). Az átlagárak az összes régióban, és a vármegyékben is – Nógrád vármegye kivételével – emelkedtek. A legmagasabb átlagos növekedés az előző évhez képest ismét Közép-Magyarországon alakult ki (15,9%), de hasonló drágulás volt Észak-Magyarországon is (14,5 %). A legalacsonyabb növekedés (6,9 %) Nyugat-Dunántúlon volt.

Erdők

2022-ben az erdők átlagosan 1,235 MFt/ha áron keltek el, ami 10,6 százalékos emelkedés az előző évihez képest (1,116MFt/ha). A legmagasabb átlagár az Észak-Alföldön (1,389 MFt/ha) volt, míg a legalacsonyabb Észak-Magyarországon (1,097 MFt/ha), de tavaly már itt is 1 millió forint felett lehetet területet venni, és ezzel egy év késéssel, de ez a régió is csatlakozott a millió forint feletti átlagárhoz.

Gyep

2022-ben a gyepterületek átlagosan 1,86 MFt/ha áron cseréltek gazdát, ami 9,45 százalékos növekedés az előző évi átlagértékhez képest. A legmagasabb áron a Közép-Dunántúli régióban (2,653 MFt/ha), míg átlagosan a legalacsonyabb áron a Dél-Dunántúlon (1,575 MFt/ha) lehetett gyepekhez jutni.

Gyümölcsös

Tavaly a gyümölcsösért 3,965 millió forintot kellett átlagosan fizetni hektáronként, ami 53 százalékos drágulás az előző évihez képest (2,59 MFt/ha). A legmagasabb regionális átlagár (8,573 MFt/ha) a Közép-Dunántúlon alakult ki. Az elemzés szerint azonban hozzá kell tenni, hogy nagyon alacsony volt az éves forgalom. Mindössze 11 piaci tranzakció adatai ismertek, míg 2021-ben 426 piaci tranzakció született, összesen 686 hektárnyi területre. 

Dr. Kovács Norbert közgazdász, vezető elemző elmondta, hogy:

Azt is megvizsgáltuk, hogy 2016 és 2022 között milyen tényezők befolyásolták a piaci árakat. Találtunk néhány érdekességet, például a termőföld árát a település fejlettsége kevésbé befolyásolja, mint a föld minősége, feltéve, ha az 25 aranykorona értéknél magasabb minőségű szántó. A száznál több tranzakciószámmal rendelkező településeken lényegesen, 24 százalékkal magasabb az átlagár, mint a tíznél kisebb tranzakciójú településeken. Továbbá Hajdú-Bihar, Csongrád, Bács-Kiskun, Tolna, Győr-Moson-Sopron vármegyék egyes térségeiben tartósan magasabbak az átlagárak, mint az ország más területein.

Szőlő

A szőlők országos hektáronkénti átlagára meghaladta a 4 millió forintot (4,205 MFt/ha), ami 68 százalékos drágulás (2,495 MFt/ha) az előző évihez képest. Regionális bontásban a legmagasabb átlagárakkal Közép-Magyarországon (9,324 MFt/ha, 7 db tranzakció), illetve Közép-Dunántúlon (9,132 MFt/ha, 28 db tranzakció) keltek el a területek. Alacsonyabb, 3 millió forint alatti átlagárak Észak-Magyarországon (2,519 MFt/ha), illetve az Dél-Alföldön (2,963 MFt/ha) lehetett szőlőt venni.

A szántók haszonbérlete

2022-ben a szántókra kötött forint alapú éves, hektáronkénti haszonbérleti díj átlagos értéke 86 564 forint volt, ami 5,6 százalékkal volt magasabb, mint az előző évben (2021: 81 957 Ft/ha/év). A legmagasabb átlagárak a Dél-Alföldön (93 082 Ft/ha/év) voltak, ehhez hasonlón magas átlagértékek még a Dél-Dunántúlon (92 267 Ft/ha/év) voltak. A legalacsonyabb áron Észak-Magyarországon (79 334 Ft/ha/év), illetve Nyugat-Dunántúlon (79 848 Ft/ha/év) lehetett bérbe venni földet. Az Agrotax Hozamindex értéke 2022-ben a megfigyelt kifüggesztésekben szereplő értékesítési adatok alapján 4,11 % volt (2021: 4,15 %). A mutató a szántók bérbeadásából származó országos átlagos éves hozamot, a települési átlagos hozamok súlyozatlan átlagaként mutatja meg – írta a cég közleménye.

Forrás: magro.hu