Termőföldek adásvétele: helyben szokásos átlagos forgalmi értékek

Felhívjuk figyelmét, hogy – a Földforgalmi törvény év végi módosítása alapján – 2023. május 1-jétől az Agrárkamara már vizsgálja, hogy adásvételnél a földnek az ügylet szerinti ellenértéke alapos indok nélkül ne haladja meg erdőnek nem minősülő föld esetén a Kamara által a honlapján nyilvánosságra hozott, a szerződéskötés évét megelőző naptári évben kialakult helyben szokásos átlagos forgalmi értéket 10 %-ot meghaladó mértékben.