Módosult a rendelet: az üvegház és a pince építéséhez hasonlóan már a fagyvédelmi szélgép alapjához sem kell engedély

Fontos változást hozott egy rendeletmódosítás az építkezéseknél. 2023. május 15-i hatállyal az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek közé került az állandó, telepített fagyvédelmi szélgép elhelyezéséhez szükséges alap kiépítése is. Ezzel például az üvegház, a zöldségverem és a pince építéséhez hasonlóan a szélgépek alapjainak létrehozásához sem kell engedélyeztetni a folyamatot Magyarországon.

A Mezőhír cikke foglalta össze a köznapi életben leggyakrabban előforduló, nem építési engedély köteles tevékenységeket, ezt az anyagot szemléztük.

A fagyvédelmi szélgép építése könnyebbé vált 2023. május közepétől

A tavaszi fagyok elleni védekezés immáron kulcskérdéssé vált a hazai gyümölcságazat talpon maradása, illetve fejlődése tekintetében – írták. Az utóbbi években egyre jelentősebb szerepet kapnak a fagyok elleni védekezésben a légkeverő gépek (szélgépek), különös tekintettel a nagyobb teljesítményű és hatékonyabb, betonalapra szerelt, telepített eszközökre.

Mivel egy Magyarországon újonnan megjelenő technológiáról van szó, a szabályozása kiforratlan volt abból a szempontból, hogy a létesítése építési engedélyt igényel-e, vagy sem. A 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 2023. május 15-i hatállyal módosításra került. Az 1. melléklet „Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek” utolsó pontjába bekerült az állandó, telepített fagyvédelmi szélgép elhelyezéséhez építmény építése is. A pontos jogértelmezés a FruitVeB-nél folyamatban van.

Az építési engedély nélkül végezhető főbb tevékenységek:

 • Építmény átalakítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
 • Meglévő építmény hasznos alapterületét nem növelő bővítés, kivéve a lapostetős épület magastetővel történő bővítését.
 • Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
 • Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.
 • Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6 métert nem haladja meg.
 • Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, elhelyezése.
 • Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
 • Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20 m2 alapterületet.
 • Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m3 térfogatot és 4,5 méter gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot.
 • Megfelelőség-igazolással (vagy teljesítménynyilatkozattal) rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló, rendezvényeket kiszolgáló színpad, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó építmény, ideiglenes fedett lovarda.
 • Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése.
 • Növénytermesztésre és gombatermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése.
 • 6 méter vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, bővítése.
 • Magánhasználatú kerti fürdőmedence, kerti tó építése.
 • A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1 méternél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.
 • Támfal építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 méter magasságot.
 • Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, bővítése.
 • Mobil illemhely, zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, bővítése.
 • Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés építményen való elhelyezése.
 • Magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5 métert nem haladja meg.
 • Pince építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 20 m3 légteret és a 2 méter mélységet.
 • Állandó, telepített fagyvédelmi szélgép elhelyezéséhez építmény építése.

Fotó: Vektor-Mezőgép

Forrás: magro.hu