Geotermikus energiahasznosítás szabályai az agráriumban

Változás történik a geotermikus energiahasznosítás engedélyezésében, miszerint ezen vízilétesítmények engedélyezési hatásköre átkerült a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (a továbbiakban: SZTFH), azonban a mezőgazdasági célú termálvíz kitermelése továbbra vízjogi engedélyköteles tevékenység, az ezzel kapcsolatos hatósági ügyintézést pedig továbbra is a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el – hívta fel a figyelmet cikkében a NAK.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kiemelte, hogy a termálvíz felszínre hozatalát, kezelését és a hasznosítás helyére történő eljuttatását szolgáló vízilétesítmények összességét termálvízműnek nevezzük, melynek telepítése továbbra is vízjogi engedélyköteles tevékenység, ha elsődlegesen mezőgazdasági célú termálvíz kitermelést szolgál.

Termálvíznek minden olyan felszín alatti vízadó rétegből származó vizet nevezünk, melynek felszínen mért kifolyó hőmérséklete 30 °C, vagy annál magasabb.

A termálvíz-hasznosítás tervezésénél a többcélú ismételt és víztakarékos felhasználásra és a termálvíz hőtartalmának minél nagyobb mértékű kinyerésére kell törekedni, továbbá vizsgálni kell az esetleges kísérő gázok hasznosításának lehetőségét!

Tehát a geotermikus energia kutatását, kinyerését, hasznosítását szolgáló létesítményekre vonatkozó jogszabály változások:

A Katasztrófavédelmet érintő Vízügyi és vízvédelmi feladatkörök alakulása

 • Önálló vízjogi engedélyezés:
  • vízjogi engedély kiadása
  • SZTFH szakhatósági bevonása
  • 60 napos eljárás
  • önálló fellebbezési lehetőség, kétfokú eljárás
 • Szakhatósági közreműködés
  • szakhatóságként vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata
  • kvázi vízjogi engedélyezési előírásokat kell tenni
  • 30 napos eljárás
  • önálló jogorvoslat nincs
  • egyfokú eljárás
  • további kiegészítő szabályozás kezdeményezése (pl. tervdokumentáció tartalma, VKJ)

Minden esetben önálló vízjogi engedély köteles a termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kutatását, kinyerését, hasznosítását szolgáló vízkivétel, amennyiben

 • az elsődlegesen gyógyászati vagy
  • fürdők
  • kórházak
 • elsődlegesen mezőgazdasági célú termálvíz kitermelést szolgál
  • öntözés
  • üvegház fűtése
  • növénytermesztési célokat szolgál!
Fotók: canva.com

A kamara felhívja a figyelmet, hogy az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
 • a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
 • a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet

Forrás: agrotrend.hu/NAK-Tasnádi Gabriella