Megváltozhatnak az agrártámogatások adómentességi szabályai

Megjelent a Pénzügyminisztérium (PM) honlapján az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A kormány komoly változásokat tervez a jelenlegi adószabályokban. Az észrevételek beküldésére 2023. október 25-ig van lehetőség.

Az agrár csoportmentességi támogatások új szigorításokat kapnak a törvényjavaslat értelmében.

Ennek célja, hogy az Európai Unió belső piacával és a vidéki térségek fejlődésével összhangban legyenek. A támogatásokat csak olyan mezőgazdasági és erdőalapú ágazatok számára engedélyezik majd, amelyek megfelelnek az új előírásoknak.

Az erdészeti támogatások helyett mostantól az „erdőalapú” támogatásokra vonatkozó részletes szabályok érvényesek.

Emellett az új rendeletek pontosabban meghatározzák, hogy milyen támogatások számítanak elfogadhatónak az adózási célokra. Az uniós jognak való megfelelés lényegében itt azt jelenti, hogy a támogatás indokolatlanul nem érintheti a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétesen. Egy támogatás akkor összeegyeztethető a belső piaccal, ha megfelel két fő kritériumnak: Elő kell segítenie egy adott gazdasági tevékenység fejlődését az alábbiak szerint:

A támogatásban részesülők magatartásának megváltoztatása, hogy többet tegyenek, mint amennyit támogatás nélkül tennének,megfelelés az Európai Unió (EU) jogának, különösen a közös piacszervezésre vonatkozó szabályoknak; indokolatlanul nem érinti a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétesen; ezt a következők bizonyítják:a piac által nem előidézhető érdemi fejlődést eredményez,a szakpolitikai célkitűzés megvalósításához megfelelő szakpolitikai eszköznek minősül,arányos, vagyis a minimálisan szükséges támogatás („arányosság”),átlátható, azaz minden releváns információt az uniós tagállamok, a Bizottság, a gazdasági szereplők és a nyilvánosság rendelkezésére bocsátanak,nem torzítja a kereskedelmet és a versenyt; ezt a Bizottság úgy értékeli, hogy „mérlegelési tesztet” végez, azaz megvizsgálja, hogy a támogatás milyen pozitív és negatív hatásokkal lehet a tagállamok közötti versenyre és kereskedelmi feltételekre.

 Az új törvénytervezet részletes és jelentős módosításokat vezet be az áfatörvényben is – írja cikkében a portfolio.hu. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása az alábbiakat érinti :

Az Szja tv. 3. § 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. Agrár csoportmentességi (ABER) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2022. december 14-i 2022/2472/EU bizottsági rendelet (HL L 327., 2022.12.21., 1. o.) 1-14. és 17. cikkei szerinti támogatás.”

Az Szja tv. 84. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) E törvény 3. § 40. pontja, 49/B. § (6) bekezdés d) pont da) és dc) alpontja, 11. számú melléklet II. Az értékcsökkenési leírás szabályai fejezet 2. pont p) pont pa) és pc) alpontja, 13. számú melléklet 12. pont a) és c) alpontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2022. december 14-i 2022/2472/EU bizottsági rendelet (HL L 327., 2022.12.21., 1. o.) 1-14. és 17. cikkei hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.”

Címlapkép: Getty Images

Forrás: agrarszektor.hu