2024. január 1-től kötelező a környezetvédelmi biztosítás a hulladéktermelők számára is

A Magyar Közlöny 2023. december 29-én kiadott 2023/194 számában jelent meg a 681/2023. (XII. 29.) Kormányrendelet, a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben okozott, előre nem látható környezeti károk elhárításának finanszírozásáról.

A rendelet alapján 2024. január 1-től biztosítási káreseményenként és időszakonként legalább 10 millió forint összegben kötelező környezetvédelmi biztosítást kell kötniük azoknak a hulladéktermelő gazdálkodó vállalkozásoknak, akiknek bármely telephelyén a képződött és birtokolt hulladék éves mennyisége meghaladja:

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pontban foglaltak kivételével – a 2000 kg-ot, vagy

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.

A gazdálkodó szervezet a telephelyeinek számától függetlenül összesen egy környezetvédelmi biztosítást köteles kötni, valamennyi telephelyére nézve.

A rendelet hatálya alapján a mezőgazdasági-, az élelmiszer-előállítási-, valamint nagykereskedelmet folytató tagjaink is kötelezettek lehetnek a fenti mennyiségek alapján.

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 72 (1) bekezdése szerint a pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.

A rendelet 2024. január 1-jén lépett hatályba. 

A megjelent rendelet részleteiről bővebb tájékoztatás itt olvasható.

NAK/Tari Tamara

Forrás: nak.hu