Standard Termelési Érték (STÉ) megállapítása beruházási pályázatokhoz

A korábbi, Vidékfejlesztési Programos (VP) intézkedésekhez hasonlóan az új KAP Stratégiai Terv keretében meghirdetésre kerülő beruházási, fejlesztési pályázatok esetében is alapfeltétel, hogy a kérelmező egy minimális termelési potenciál mértékkel rendelkezzen, melyet az ún. Standard Termelési Értékkel (STÉ) jellemeznek.
(Az STÉ tulajdonképpen a régi, ÚMVP-s jogcímeknél megismert EUME értékhez hasonlatos mutató, annak az átalakított, új értékrendszere.)