Facélia termesztéstechnológia kidolgozása

Rövid ismertetésSzakmai dokumentumokKonzorcium tagok

Magyarországon évente több ezer hektáron termesztenek facéliát, és manapság zöldtrágyának egyre szívesebben vetik. Gyors növekedésű, viszonylag igénytelen növény. Gyökérzete segít a jó talajállapot létrehozásában, valamint segít feltárni a talajok nyers tápanyagkészletét, és megakadályozni a tápanyagok kimosódását. A projekt megvalósítását indokolja, hogy kivonásra kerültek az engedélyezett körből az megfelelő gyomirtó szerek. A facélia kultúrákban eddig vegyszeres gyomirtás jelentett megoldást a T4 típusú gyomnövények, különösen a libatopfélék visszaszorítására. Az intézkedésnek köszönhetően komoly problémát okoz a növénykultúrában a gyomosodás kérdésének kezelése. A libatopok térfoglalása nagymértékű, rengeteg tápanyagot visznek el a talajból és problémát jelentenek a magtisztítás oldalán is. Ráadásul a facélia nagyon érzékeny a növényvédőszeres kezelésre, a gyomirtók jelentős termésdegressziót okoznak. Mivel a facéliára, mint zöldtrágya növényre jelentős igény mutatkozik, ezért szükséges egy minél okszerűbb, környezetkímélőbb, innovatív termesztéstechnológia kidolgozása, amellyel mintegy 20-40 t/ ha zöldtakarmányt képes produkálni. A faj egyben a világ egyik legtöbb virágport termő növénye, így méhészeti hasznosítása is jelentős. 800 kg méz szolgáltatására képes ha-ként. E szempontok miatt fontos a facélia mechanikai gyomirtásra alapozott termesztéstechnológiájának kidolgozása, amely a projekt célkitűzése.

A projekt konzorciumi formában valósul meg.

A konzorciumi tagok közül 3 gazdaság (Szűcs Mg. Kft., Szemes Művek Kft., Pribránszki György) állít elő jelenleg is facéliát különböző adottságú területeken. A mezőgazdasági termelő tagok mindegyikének a feladata a facélia vetése és termesztése üzemi méretben. A különböző talajtípusokon, eltérő gyomviszonyok mellett egy 3 éves projektben objektív adatok nyerhetőek arról, hogy valóban lehet-e és érdemes-e gyomirtószer nélkül termeszteni. A kísérletek 5-5 hektáros üzemi méretű parcellákon kerülnek beállításra, az egyiken gyomirtószer használata mellett a másik táblán gyomirtószer nélkül folyik majd a termelés. A vizsgált termesztéstechnológia kialakításában fontos szerephez jut az egyenletes talajfelszínt kialakító szántóföldi nehézkultivátor, a gyomosodást kezelő gyomfésű és monitorral ellátott sorközművelő kultivátor és henger, amely eszközök folyamatos használata mellett nagy területek is tisztán, gyommentesen tarthatóak. Cél az, hogy a gazdaságok egységes növénytermesztési technológiát alkalmazzanak. A kiválasztott eszközök speciális művelőelem kialakításuknak köszönhetően alkalmasak a kíméletes gyomirtására, ezért egészen magas növényállományig használhatóak. Természetesen csapadékos évjáratokban ezek az eszközök sem tudják teljesen megakadályozni az intenzíven növekedő gyomok felszaporodását, ezért a projekt keretei között beszerzésre kerül egy nagy érzékenységű fotóválogató. A fotóválogató színre válogat a színskála minden színére, emellett az infravörös optikai rendszernek köszönhetően a gép felismeri az infravörösre érzékeny anyagokat. Kombinálja az alakra válogatást: a termék jellemzőitől függően a gép speciális képfeldolgozó algoritmus használatával képes a termék alak szerinti válogatására a termék köralakúságának, hosszának kerület és terület méreteinek meghatározása alapján.  A projekt alap vizsgálatán túl a konzorcium tagjaként szerepet vállal egy méhész, aki vállalta, hogy a vizsgált területekre méheket állít be. Ezzel vizsgálni lehet a facélia beltartalmi értékeit, cukor tartalmát stb. Az elvetett növényállományokat éves szinten szakemberek fogják szemrevételezni, akik az aktuális állapotot rögzítik. A betakarítást követően mintavétel fog történni, amely minták beltartalmi vizsgálatra laborba kerülnek. Az ÖMKI munkatársai vizsgálni fogják a termesztéstechnológia költségvonzatát is. A Kopácsi Beatrix regisztrált névjegyzéki szaktanácsadó a projektben résztvevő mezőgazdasági termelő számára nyújt a három év során folyamatos termesztéstechnológiai szaktanácsadást. Az ÖMKI munkatársai, valamint Dr. Pinke Gyula a felvételezését, szemrevételezést végzik külső segítség bevonásával. A konzorcium célja, ami hozzájárul a probléma megoldásához, a termesztéstechnológia kidolgozása, rögzítése és továbbadása a köztermesztésnek. Győr-Moson-Sopron megyében jelentős hagyományai vannak a növény termesztésének, az együttműködés során elért eredményeket széles körben hasznosítani lehet majd.

  • Szemes Művek Kft. 
  • Pribránszki Kft.
  • Németh Szabolcs 
  • Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft.
  • Kopácsi Beatrix
  • Pinke Gyula
  • „Szűcs Agro” Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.