Jogszabályok


Földforgalommal kapcsolatos jogszabályok

Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok

 • A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII törvény.
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V.14.) FVM rendelet.
 • Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI.20.) FM rendelet.
 • A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV.4.) VM rendelet.
 • A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet.
 • Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II.19.) FM rendelet.
 • A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III.11.) FM rendelet.
 • A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendelet.
 • A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet.
 • Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III.13.) FM rendelet.
 • A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV.9.) FM rendelet.
 • Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2015. (IX.15.) FVM rendelet.
 • Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
 • A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 23/2016. (IV.5.) FM rendelet.
 • A beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 63/2016. (IX.16.) FM rendelet.
 • A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI.29.) FM rendelet.
 • A tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I.23.) FM rendelet.
 • A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

Kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos jogszabályok

Szőlőtermesztéssel kapcsolatos jogszabályok

Hitelezéssel kapcsolatos jogszabályok

 • A családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján felvett hitelhez kapcsolódó hiteldíj meghatározásáról és az állami kezességvállalásról szóló 52/2008. (III.14.) Korm. rendelet.
 • Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII.12.) FM rendelet.
 • Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII.12.) FM rendelet.

Egyéb jogszabályok