Nyitott pályázatok

A Vidékfejlesztési Program (VP) és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) pályázati felhívásai, valamint a Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program átmeneti támogatásai

2020. augusztus

A felhívás kódja A felhívás címe (link a pályázati dokumentációhoz) Következő kérelmezési határnap/időszak
Nyitott pályázatok (VP – mezőgazdaság)
VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 2020.10.05.
VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása 2020.08.31.
VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 2020.09.30.
VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 2020.09.30.
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 2020.10.06.
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés 2020.10.21.
VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 2020.12.31.
VP3-4.2.1-4.2.2-19 A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén 2020.11.10.
VP2-4.1.3.7-20 Csemetekertek gépbeszerzése 2020.09.01 – 2020.09.08.
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás Évente az egységes kérelem keretében kérelmezhető.
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések Évente az egységes kérelem keretében kérelmezhető.
Nyitott pályázatok (VP – erdészet)
VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések 2020.09.30.
VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése 2020.06.02 – 2020.12.31.
VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése 2020.12.31.
VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2021.02.01 – 2021.03.02.
VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 2020.09.30.
VP5-8.5.1-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 2020.12.31.
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása 2020.12.31.
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések Évente egységes kérelem keretében kérelmezhető.
VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása Évente egységes kérelem keretében kérelmezhető.
Nyitott pályázatok (MAHOP)
MAHOP-2.2-2016 Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása 2020.09.29.
MAHOP-5.3.3-2016 A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása 2020.10.11.
MAHOP-2.3-2016 A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése 2020.10.08.
Várható pályázatok (VP – mezőgazdaság, vidékfejlesztés)
Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
Kertészeti üzemek korszerűsítése
Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése
Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása
Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége
Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program – Átmeneti támogatások jogcímei
Az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások támogatása Lezárult. (Újranyitás várható.)
A baromfi és sertés ágazat támogatása Lezárult.
A halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások támogatása Lezárult.
Egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások támogatása Lezárult. (Újranyitás várható.)
Anyajuh ágazat támogatása Lezárult.
Anyatehén ágazat támogatása Lezárult.
Tejhasznú tehén ágazat támogatása Lezárult.
Zöldségnövény termesztő ágazat támogatása Lezárult.
Méhészet támogatása Lezárult.
Szőlő-bor ágazat támogatása 2020.08.10 – 2020.08.24.
A lótenyésztés fenntartása a fedeztetés ösztönzésével Lezárult.
Karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatás 2020.08.03 – 2020.08.18. Lejáró határidő!
Zöldség-gyümölcs termelői szervezetek támogatása Várható.
Tenyésztojás ágazat támogatása Várható.
Nyúl és kecske ágazat támogatása Nincs külön kérelmezés.
Lejárt/lezárt/felfüggesztett pályázatok (VP, MAHOP)
VP4-16.5.1-16 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
VP3-14.1.1-18 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (juh- és kecsketartás)
VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése
VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése
VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése
VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
VP5-4.1.3.4-16 Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése
VP2-4.1.3.3-16 Gyógynövény-termesztés
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – Kertészeti gépbeszerzés támogatása
VP-2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
VP-2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban
VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás
VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása
VP4-11.1-11.2-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
VP4-11.1-11.2-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (2018)
VP4-10.2.2-15 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése
VP1-1.3.1-17 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
VP3-9.1.1.-17 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása
VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése
VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
MAHOP-2.4-2016 Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások
MAHOP-2.5-2017 A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítás (2017)
MAHOP-2.5-2018 A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása (2018)
MAHOP-1.2-2017 Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását
MAHOP-2.1-2016 Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése
MAHOP-5.3.1-2016 A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása