Nyitott pályázatok

Igényfelmérő kérdőív

Mint ismert, a 2023-mal véget ért EU-s költségvetési ciklus pályázatai javarészt lezárultak, azonban az új KAP Stratégiai Terv mentén 2024-től folyamatosan várható az új támogatási intézkedések megjelenése.
Ennek okán a fejlesztési terveikkel, elképzeléseikkel javasolt kellő időben felvenni a kapcsolatot pályázati munkatársainkkal, hogy a felkészülés a KAP Stratégiai Terv keretében induló új pályázatokra minél zökkenőmentesebben megvalósulhasson.

Az új KAP keretében várhatóan meghirdetésre kerülő agrár- és vidékfejlesztési pályázatok jövő évi tervezett menetrendjét az „Új pályázati lehetőségek 2024” aloldalunkon találja.
Az új pályázatok sok esetben a zárulófélben lévő Vidékfejlesztési Programban (VP) megismertekhez lesznek hasonlóak, mely utóbbi felhívásai alább találhatók.

A Vidékfejlesztési Program (VP) és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) pályázati felhívásai

2023. november

A felhívás kódja A felhívás címe
(link a pályázati dokumentációhoz)
Következő kérelmezési
határnap/időszak
Nyitott pályázatok (VP – mezőgazdaság)
VP1-1.2.1-23 Bemutató üzemek támogatása
(Pályázók köre: agrárszakképzési centrumok, állami társaságok és szervek, felsőoktatási intézmények, felsőoktatási tangazdaságot/tanüzemet működtető társaságok, egyetemet fenntartó alapítvány tulajdonában levő tanulmányi feladatokat ellátó erdőgazdaság és erdészeti tudásközpontok.)
2023.12.10.
(Végső határidő!)
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás Évente az egységes kérelem keretében kérelmezhető.
EMGA pályázat
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése 2024.01.15 – 2024.02.15.
 
Lejárt/lezárt/felfüggesztett pályázatok (VP, MAHOP)
VP4-16.5.1-16 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései  
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás  
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás  
VP3-14.1.1-23 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás  
VP3-14.1.1-18 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (juh- és kecsketartás)  
VP3-14.1.4-22 Baromfi állatjóléti támogatás  
VP3-14.1.3-22 Kiskérődző állatjóléti támogatás  
VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése  
VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek  
VP1-1.1.1-23 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek  
VP4-10.1.1-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (új AKG 2021)  
VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés  
VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés  
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése  
VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása („nagyösszegű” ÁTK)  
VP2-4.1.1.9-21 Állattartó telepek megújításának támogatása („kisösszegű” ÁTK)  
VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése  
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása  
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése  
VP5-8.5.1-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások  
VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése  
VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása  
VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése  
VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése  
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása  
VP3-4.2.1-4.2.2-19 A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén  
VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása  
VP2-4.1.3.7-20 Csemetekertek gépbeszerzése  
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása  
VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések  
VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek  
VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése  
VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése  
VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások  
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés  
VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért  
VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása  
VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése („kisösszegű” ÉLIP)  
VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése („nagyösszegű” ÉLIP)  
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások  
VP5-4.1.3.4-16 Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése  
VP2-4.1.3.3-16 Gyógynövény-termesztés  
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése  
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése  
VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése  
VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás  
VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – Kertészeti gépbeszerzés támogatása  
VP-2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – Ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével  
VP-2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – Üveg- és fóliaházak létesítése, energia-hatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével  
VP2-4.1.3-20 Kertészeti üzemek korszerűsítése  
VP2-4.1.3.5-21 Kertészeti üzemek megújításának támogatása – Kertészeti gépbeszerzés  
VP2-4.1.3.4-21 Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása  
VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 Kertészet – Ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása  
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése  
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése  
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése  
VP6-6.4.1.1-22 Lovas létesítmények fejlesztése  
VP3-14.1.2-22 Méh állatjóléti támogatás  
VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése  
VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása  
VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása (szántóföldi, kertészeti és szőlészeti gépbeszerzés)  
VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása  
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése  
VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása  
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban  
VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban  
VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás  
VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása  
VP3-3.1.1-22 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása  
VP3-3.2.1-21 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége  
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések  
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések  
VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása  
VP6-6.4.1-21 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése  
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása  
VP4-11.1-11.2-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása  
VP4-11.1-11.2-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (2018)  
VP4-11.1.1-11.2.1-21 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (új ÖKO 2021)  
VP4-10.2.2-15 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése  
VP4-10.2.2-20 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése  
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése  
VP1-1.3.1-17 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok  
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése  
VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság  
VP3-4.2.1.3-21 Takarmány-előállító üzemek fejlesztésének támogatása  
VP3-5.1.1.1-21 Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása  
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései  
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés  
VP6-19.1.1-23 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása  
VP3-9.1.1-17 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása  
VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása  
VP2-4.1.7-21 Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása  
VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása  
VP4-10.2.1.1-21 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése  
VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése  
VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése  
VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken  
MAHOP-2.2-2016 Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása  
MAHOP-2.3-2016 A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése  
MAHOP-2.4-2016 Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások  
MAHOP-5.3.3-2016 A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása  
MAHOP-2.5-2017 A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítás (2017)  
MAHOP-2.5-2018 A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása (2018)  
MAHOP-1.2-2017 Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását  
MAHOP-2.1-2016 Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése  
MAHOP-5.3.1-2016 A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása  
MAHOP-5.3.4-2023 Krízishelyzetre szóló támogatás