Nyitott pályázatok

A Vidékfejlesztési Program (VP) és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) pályázati felhívásai

2021. szeptember

A felhívás kódja A felhívás címe
(link a pályázati dokumentációhoz)
Következő kérelmezési
határnap/időszak
Várható pályázatok (VP – mezőgazdaság)
VP4-10.1.1-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (új AKG) Várhatóan:
2021.10.15 – 2021.11.15.
VP4-11.1.1-11.2.1-21 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (új ÖKO) Várhatóan:
2021.10.15 – 2021.11.15.
VP3-4.2.1.3-21 Takarmány-előállító üzemek fejlesztésének támogatása Várható első időszak:
2021.10.13 – 2021.10.26.
VP3-5.1.1.1-21 Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása Várható első időszak:
2021.10.27 – 2021.11.09.
Nyitott pályázatok (VP – mezőgazdaság)
VP2-4.1.7-21 Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása 2021.09.13., majd 2021.09.27.
(Végső határnap!)
VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása (szántóföldi, kertészeti és szőlészeti gépbeszerzés) 2021.09.06., majd 2021.09.20.
VP2-4.1.3.5-21 Kertészeti üzemek megújításának támogatása – Kertészeti gépbeszerzés 2021.09.14., majd 2021.09.28.
(Végső határnap!)
VP2-4.1.3.4-21 Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása 2021.09.13 – 2021.09.27.
VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése („nagyösszegű” ÉLIP) 2021.09.14., majd 2021.09.28.
VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 2021.10.04., majd 2021.12.03.
(A végső határnap: 2022.12.30.!)
VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása 2021.09.13 – 2021.09.27.
VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 2021.12.31.
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 2021.11.06.
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés 2021.10.21.
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése 2021.09.30.
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése 2021.10.04 – 2021.10.18.
VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása 2021.10.04 – 2021.10.18.
VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 2021.12.31.
VP3-3.2.1-21 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége 2022.01.01 – 2022.01.31.
VP3-4.2.1-4.2.2-19 A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén 2021.11.10., majd 2022.02.09.
(Végső határnap!)
VP4-10.2.2-20 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése 2022.03.01. –2022.04.01.
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás Évente az egységes kérelem keretében kérelmezhető.
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések Évente az egységes kérelem keretében kérelmezhető.
Nyitott pályázatok (VP – erdészet)
VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések 2021.10.31.
VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése 2021.12.31.
(Végső határnap!)
VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése 2021.12.31.
(Végső határnap!)
VP5-8.5.1-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 2021.10.31.
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása 2021.10.31.
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések Évente az egységes kérelem keretében kérelmezhető.
VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása Évente az egységes kérelem keretében kérelmezhető.
Nyitott pályázat (MAHOP)
MAHOP-2.3-2016 A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése (újranyitás) 2021.10.09.
(Végső határnap!)
EMGA pályázat
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése 2022.01.15 – 2022.02.15.
Lejárt/lezárt/felfüggesztett pályázatok (VP, MAHOP)
VP4-16.5.1-16 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
VP3-14.1.1-18 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (juh- és kecsketartás)
VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
VP-4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése
VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása („nagyösszegű” ÁTK)
VP2-4.1.1.9-21 Állattartó telepek megújításának támogatása („kisösszegű” ÁTK)
VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése
VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése
VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása
VP2-4.1.3.7-20 Csemetekertek gépbeszerzése
VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások
VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása
VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése („kisösszegű” ÉLIP)
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
VP5-4.1.3.4-16 Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése
VP2-4.1.3.3-16 Gyógynövény-termesztés
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás
VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – Kertészeti gépbeszerzés támogatása
VP-2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
VP-2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
VP2-4.1.3-20 Kertészeti üzemek korszerűsítése
VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 Kertészet – Ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban
VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás
VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása
VP4-11.1-11.2-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
VP4-11.1-11.2-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (2018)
VP4-10.2.2-15 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése
VP1-1.3.1-17 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
VP3-9.1.1.-17 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása
VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése
VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
MAHOP-2.2-2016 Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása
MAHOP-2.4-2016 Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások
MAHOP-5.3.3-2016 A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása
MAHOP-2.5-2017 A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítás (2017)
MAHOP-2.5-2018 A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása (2018)
MAHOP-1.2-2017 Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását
MAHOP-2.1-2016 Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése
MAHOP-5.3.1-2016 A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása