Gazdaságátadás: mit és hogyan lehet átadni?

Nagy érdeklődés kíséri a tavaly elfogadott, az agrárgazdaságok egyszerűsített átadásáról szóló törvényt. Érdemes felkészülni és tájékozódni.

Annak érdekében, hogy legyen elegendő idő a felkészülésre, a jogszabály csak 2023. január 1-jén lép hatályba, viszont addig is érdemes átgondolni, hogy gazdaságátadás esetén milyen vagyontárgyakat, kinek és hogyan adjunk át, olvasható a MAGOSZ tájékoztatójában.

Mit lehet átadni?

A törvénycsomag a teljes gazdaságátadás koncepcióján alapul, tehát ha az átadás mellett döntünk, akkor a gazdaság minden egyes elemét át kell ruházni az átvevőre.

A törvény példákat is felvonultat:

  • a földek tulajdonjoga
  • a tevékenységhez szükséges egyéb ingatlanok
  • ingó eszközök (ide nem értve a vetőmag-bértermelést, a bérnevelést, a bérhizlalást)
  • vagyoni értékű jogok (pl. támogatások, szerződéses jogviszonyok, hiteljogviszony)
  • gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés
  • hatósági engedélyek, tanúsítványok.

Az első lépés az kell, hogy legyen a felkészülésben, hogy számba vesszük a gazdasághoz tartozó egyes vagyonelemeket.

Hogyan tüntessük fel a vagyonelemeket a szerződésben?

Arra a kérdésre, hogy milyen részletességgel kell ezeket feltüntetni a gazdaságátadási szerződésben, a termőföld esetében érdemes alapul venni egy adásvételi szerződést (település, helyrajzi szám, művelési ág, AK érték stb.).

géppark átadásánál olyan részletességgel kell megadni a járművek adatait, ami az átíratáshoz szükséges lehet.

Egy szerződéses jogviszony átadásánál (például egy haszonbérleti szerződés vagy egy terményértékesítési megállapodás átadásánál) pedig fel kell tüntetni a polgári jogi szerződés lényeges elemeit, mindenekelőtt a felek megnevezését, a szerződés tárgyát, a megállapodás keltét stb.

Hatósági engedélyek, tanúsítványok:

A hatósági engedélyek és a tanúsítványok azonosítása mindig a kiállító szerv feltüntetésével kezdődjön a gazdaságátadási szerződésben, ahogy az eredeti jogosult személyének és a kiállítás dátumának is szerepelnie kell a megállapodásban.

Forrás: agroinform.hu