Fókuszban az agráröröklés legfontosabb szabályai

A jelenlegi szabályok szerint hogyan osztódik a gazdaság és a föld, mi lesz a pályázatokkal, kik lesznek az örökösök?

A MAGOSZ megbízott főtitkára, dr. Cseh Tibor András az agrokep.vg.hu oldalon megjelent cikkében részletezte a szabályozást.

Váratlan haláleset

Az átélt személyes fájdalom mellett az agrárgazdaság, családi gazdaság irányítójának, tulajdonosának váratlan halála óriási gondokat és megoldandó feladathalmazt jelent a gazdaság irányításában is  Amennyiben nincs végrendelet, nem történt meg a gazdaságátadás korábban, az örökösök azzal kalkulálhatnak, hogy minden egyes vagyontárgy osztatlan közös tulajdonba kerül.

Ki az örökös?

Cseh Tibor András egy példán keresztül vezeti le, hogy mi történik:

A példa szerint az elhunyt személynek 3 gyermeke és házastársa van. A gyermekek mellett örökösnek minősül a házastárs is, a termőföldek és a gazdaság a főszabály szerint 1/4-1/4 tulajdoni hányadban kerül a tulajdonukba.

Előfordulhat az is, hogy az egyik gyermek már korábban lemondott az örökségről (vagy elhunyt), ebben az esetben az ő helyén a gyermekei örökölnek. A kiesett személy szülője abban az esetben lehet örökös, ha az örökhagyónak nincsenek leszármazói, ebben az esetben a házastárs és az örökhagyó szülei 50-50 százalékban örökölnek.

Nincs leszármazó, feleség, sem szülők

Ebben a helyzetben az elhunyt személy testvérei is örökölhetnek. Ha valakinek egyáltalán nincsenek örökösei,  abban az esetben a hagyaték a magyar államra száll át.

Eszközök a gazdaság egyben tartására a haláleset után

Osztatlan közös tulajdonná darabolódik szét minden egyes vagyontárgy, kivéve akkor, ha a felek osztályos egyezséget kötnek egymással a hagyatéki eljárás során.

Mit is jelent pontosan az osztályos egyezség? A örökösök olyan megállapodásáról van szó, amelyet a közjegyző előtt tesznek, és amelyben lehetőség van arra, hogy eltérjenek a törvényes öröklés rendjétől, de még a végrendeletben foglaltaktól is! Fontos kitétel azonban, hogy osztályos egyezséget csak a hagyatékban részesülők köthetnek. Illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik az egyezség után.

Az egyenesági rokonok közötti öröklési illetéket 10 évvel ezelőtt törölték el, 2020-ban pedig a testvérek öröklése is illetékmentessé vált.

Mi lesz a haszonbérlettel?

A haszonbérlet alapvetően nem szűnik meg az örökhagyó halálával. Amennyiben az elhunyt haszonbérbeadó volt, akkor a haszonbérleti szerződés nem veszíti érvényét, a bérleti szerződés változatlan formában fennmarad. Más a helyzet, ha az elhunyt személy haszonbérlő volt, mert ebben az esetben lehetőség van a mentesülésre, ha az örökösök a hagyatéki eljárás lezárulása után 30 napon belül felmondják a szerződést.

Pályázatok, támogatások, hitelek

A hagyatéki eljárás lezárulásáig a területalapú támogatásoknál egy (a vélelmezett) örökös jár el.

Bonyolultabb a helyzet a beruházási támogatásoknál: amíg nincs hagyatékátadó végzés, addig nem teljesíthető a kifizetési kérelem, és be sem lehet nyújtani a hatóság/közreműködő szervezet részére.

Hasonló a helyzet egy hiteljogviszony öröklése esetén, a hagyatéki eljárás végéig nincs lehetőség a hitelek rendezésére.

Zárolt számlák – kiadások márpedig vannak!

Egy személy halálakor a bank zárolja a számlákat, tehát egészen a hagyatékátadó végzésig senki nem férhet hozzá a bankszámlán lévő pénzhez, olvasható az Agroképen megjelent tájékoztatásban.

Kizárólag jogerős hagyatékátadó végzés alapján teljesíthető kifizetés az örökös számára a meghatározott arányban és összegben. Egy kivétel azonban van: amennyiben az örökhagyó még életében megjelölt haláleseti kedvezményezettet a bankszámla kezelésének tekintetében.

A gyakorlatban haláleseti kedvezményezettként leggyakrabban az örökös kerül kijelölésre. Fontos azonban tudni, hogy a számlán lévő pénzösszeg nem számít bele a hagyatékba.

Tartozások

Az örökös alapesetben csak a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hagyatéki tartozásokért, viszont azon túlmenően már nem tartozik további helytállással.

A gazdaságátadásokat és a generációváltást segítő törvényjavaslatot most ősszel tárgyalja a Parlament.

Dr. Cseh Tibor András az Agroinform.hu Osztatlan Termőföldek Webináriumán tartott előadást az osztatlan közös tulajdon felszámolásának gyakorlati tudnivalóiról. Az összefoglaló ITT érhető, ahol a videó is újranézhető az előadásáról.

Forrás: agroinform.hu