Pontokba szedtük, hogy milyen adminisztrációra van szükség egy biogazdaságban

A biogazdálkodásba belecsöppenő gazdálkodók életét megkönnyítve összefoglaltuk azokat a legfontosabb tennivalókat, amelyek a munka adminisztratív részét képezik.

Gyorsan változó világunk az élet minden területén megmutatkozik, s ebből nem marad ki az agrárium sem. Egyre nagyobb számban kezdenek bele a biogazdálkodásba, mely a szemléletmód mellett a hatóanyag-kivonásoknak és biopályázatoknak is köszönhető.

2022-ben mindkét tanúsító szervezet ügyfélszáma jelentősen megnövekedett, s a velük való szerződéskötés új mérföldkövet jelent ezen gazdálkodók számára. Esetükben ugyanis az elmúlt hónapokban kezdődött az átállási időszak, mely naptól fogva meg kell felelniük a hatályos EU-s biorendeletnek. Ez a 2022. január 1-jétől érvényben lévő 2018/848-as és a hozzá kapcsolódó rendeleteket jelenti.

A biogazdálkodásba éppen belecsöppenő gazdálkodók életét megkönnyítve összefoglaltam azokat a legfontosabb tennivalókat, amelyek a munka adminisztratív részét képezik, és amivel a tanúsító szervezetekkel való együttműködés és egy ellenőrzés során is készülni kell.

A vezetendő feljegyzések, bejelentési kötelezettségek a tanúsító szervezeteknél eltérhetnek, azonban mindkét szervezet egyazon rendelet alapján végzi tevékenységét, ezért a mai összefoglalóban ezt és az általános feljegyzéseket vettem alapul.

Területi adatok nyilvántartása

Tanúsító szervezettől függően a megfelelő formátumú dokumentum kitöltése vagy adatközlés a pontos adatokkal.

Földhasználatot igazoló dokumentum

Már bejelentkezéskor kötelező dokumentum volt, de amennyiben mégsem sikerült mindent hiánytalanul elküldeni, úgy ezt se felejtsék.

Új terület – bejelentés, adatközlés

Amennyiben új terület kerül be a gazdaságba, és a párhuzamosság elkerülése végett vagy más célból is szeretnék bejelenteni ellenőrzés alá, a megfelelő adatokkal a bejelentést minél előbb meg kell tenni, és a hozzá kapcsolódó földhasználat igazolását el kell küldeni.

Kezeletlen konvencionális szaporítóanyag

Amennyiben nem bio- vagy átállási szaporítóanyag kerül beszerzésre (vetőmag, vetőgumó, dugvány, oltvány, csemete, bokor stb.), a tanúsító szervezetektől engedélyt kell kérni annak felhasználására a pontos fajták megnevezésével.

Számlák

Inputanyag-vásárlás során mindenről számlát kell kérni az ügyfél nevére, legyen szó szaporítóanyagról vagy növényvédelmi készítményről, tápanyag-utánpótló szerről.

Gazdálkodási és permetezési napló vezetése

Naprakészen és részletesen vezetni kell a feljegyzéseket. Kultúránként vagy területenként ki kell térni az agrotechnikai műveletekre, vetés, ültetés, telepítés időpontjára, növényvédelmi kezelésekre és tápanyag-utánpótlásra (pontos név, dózis), valamint fel kell jegyezni a betakarítással kapcsolatos adatokat is. A jogszabály értelmében ezt a teljes gazdaságra vezetni kell, így a konvencionális területekre is.

Vetőmagcímke, vetőmagzacskó

Az ellenőrzésre ezeket is el kell tenni, melynek összhangban kell lennie a számlákkal.

Nyilvántartás vezetése

A raktározott termékekről átlátható nyilvántartást kell vezetni. A tanúsító szervezetek kérhetik anyagmérleg vezetését is, erről saját szerződött szervezetüknél érdeklődjenek.

Átállási terv – ha azonos ültetvények vannak az ellenőrzött és a hagyományos egységben

Ültetvények esetében azonos vagy szemmel láthatólag nehezen megkülönböztethető fajták termesztése ellenőrzött és hagyományos egységben legfeljebb 2 évig lehetséges. Ezután meg kell kezdeni az átállást, és 5 éven belül be kell fejezni. (Ültetvények átállási ideje 3 év.) Ez idő alatt mindkét évben átállási tervet kell készíteni, melyet a hatósághoz is be kell jelenteni.

Korosbítás – opcionális

A bio státusz korábbi megszerzésére lehetőség van, amennyiben igazolni tudják az adott terület bioművelésnek való megfelelését a kérelmet megelőző három évről. Ezesetben korosbítási kérelmet kell benyújtani.

Értékesítés

A bio státusz megszerzése (egyéves vagy évelő takarmánynövények esetében 24 hónap átállási időt követően vetett növény, évelő takarmánynövényeknél a kaszált növény; évelők – kivéve takarmánynövények – esetében a betakarítást megelőzően 36 hónap letelte) után írható rá először a számlára a ‘bio’ szó. Amennyiben ezt már ráírják, úgy szerepelnie kell még az ellenőrző szervezet kódszámának (HU-ÖKO-01 Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. vagy HU-ÖKO-02 Bio Garancia Kft.), valamint a termelés évének, mely a nyomon követhetőséget teszi lehetővé.

Betakarítás

Státuszmegosztás igénye esetén előzetesen legalább egy héttel jelezni kell a betakarítás tervezett időpontját. Egyéb esetekről a betakarítást illetően érdeklődjenek saját szervezetüknél.

Státuszmegosztás igénye esetén előzetesen legalább egy héttel jelezni kell a betakarítás tervezett időpontját – fotó: Pixabay

Egyéb

A tanúsítószervezetek kérhetik ezeken felül a beszerzett, nem ipari tartásból származó szerves trágya előzetes bejelentését; zöldtrágyanövény vetésének vagy betakarítása időpontjának előzetes bejelentését; új telepítés bejelentését; alvállalkozói szerződés megkötését és beküldését, ha más gazdálkodóval végeztetik a növényvédelmi kezeléseket, betakarítást vagy tárolást.

Bio-növénytermesztés mellett bioállattartással is foglalkozó gazdálkodóknak nyilvántartást kell vezetni az állatok származásáról (beleértve az egészségügyi adataikat és érkezésük időpontját), az átállási időszakról, el kell tenni a hatósági engedélyt a konvencionális állatbeszerzésről. A meghatározott szabályok mellett feljegyzéseket kell készíteni az állatok takarmányozásáról és legeltetésükről, a gazdálkodási naplóban vezetni kell az állományváltozást, s a gazdaságból kikerülő állatok esetében ki kell térni azok adataira. Ezek mellett nyilvántartás szükséges az állatorvosi kezelésekről, fertőtlenítésről, takarításról, kártevő- és rágcsálóirtásról.

A cikkben leírt információk mindegyike megtalálható a tanúsító szervezetek honlapján mind információs anyagok, mind formanyomtatványok tekintetében. A munkafolyamatok előtt/alatt felmerülő kérdéseket annak a tanúsító szervezetnek tegyék fel, amellyel él a szerződésük, hisz a nyilvántartási elvásárok részben eltérhetnek.

Az ellenőrzések gördülékeny lebonyolítása érdekében a megfelelő dokumentumokat naprakészen vezessék, és lehetőség szerint egy helyen tárolják, hogy egy esetleges szúrópróba-ellenőrzés se a papírok kereséséről szóljon.

A hatályos jogszabályokat megtalálhatják a Nébih oldalán.

Forrás: agroinform.hu