Mit tegyen, ha Területi Monitoring Rendszer végzést kap a gazda?

Júliustól küldte ki a Magyar Államkincstár a Területi Monitoring Rendszer (TMR) végzéseket. Az ellenőrzés a mezőgazdasági területen jelenlevő, nem támogatható területi elemek nyomon követésére, különösen tekintettel a mesterséges felszínborítású elemekre, a nem támogatható földhasználat jelenlétére, a bejelentett táblán termesztett növénykultúra azonosítására, a gyomok és nem kívánatos fás szárú növények mezőgazdasági területen történő megjelenésének nyomon követésére, valamint a túllegeltetés azonosítására terjed ki.

A Területi Monitoring Rendszer (TMR) az alkalmazott mezőgazdasági tevékenységek és gyakorlatok mezőgazdasági területeken történő rendszeres és módszeres megfigyelésének, nyomon követésének és értékelésének eljárása a Copernicus Sentinel műholdadatok vagy más, legalább ezzel egyenértékű adatok segítségével. A mezőgazdaság szempontjából releváns műholdak 5-6 napos visszatéréssel dolgoznak – írta a NAK közleménye.

Ezekre terjed ki ellenőrzés 2023-ban

  • a mezőgazdasági területen jelenlevő, nem támogatható területi elemek nyomon követésére, különösen tekintettel a mesterséges felszínborítású elemekre; (pl.: autópálya, csarnok, bánya, földmunkák stb.)
  • a nem támogatható földhasználat jelenlétére, különös tekintettel arra, ha a bejelentett tábla területén nem egy, hanem több növénykultúra vagy keverék termesztése zajlik;
  • a bejelentett táblán termesztett növénykultúra azonosítására;
  • a gyomok és nemkívánatos fás szárú növények mezőgazdasági területen történő megjelenésének nyomon követésére;
  • a túllegeltetés azonosítására.

Ez azt jelenti, hogy a TMR által felfedett, potenciális meg nem felelésekről a Kincstár – akár kérelmezési évenként több alkalommal is, amennyiben a potenciális meg nem felelés nem oldódik fel – végzésben értesíti a gazdát.

Mi a teendő a TMR végzés érkezése után?

Az Egységes Kérelem kijavítását, illetve részleges vagy teljes visszavonását meg lehet tenni. Ez a javítás vagy visszavonás főszabály szerint nem jár semmilyen szankcióval (kivéve bizonyos eseteket, főleg, amikor a kérelmet helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálja a Kincstár).

A TMR által feltárt tényállás tisztázása érdekében a gazdának lehetősége van georeferált kép beküldésére a mobilGazda alkalmazáson keresztül.

A kép elkészítésének részleteiről a végzés ad részletes tájékoztatást. A tényállás tisztázásának szempontjából, a mobilGazda alkalmazáson keresztül beküldött képek és a helyszíni ellenőrzésen vagy szemlén felvett adatok egymásnak való ellentmondása esetén a helyszíni ellenőrzés vagy szemle adatai az irányadóak. A mobilGazda alkalmazás kezeli a Kincstárhoz beadott meghatalmazásokat is, ami azt jelenti, hogy nem csak a kérelmek beadásában, hanem a georeferált képek elkészítésében is a gazda segítségére lehet a meghatalmazottja – közölték.

Forrás: magro.hu